Klášter v Kladrubech

Klášter v Kladrubech, foto: Huhulenik, CC BY 3.0 Unported

Dnes vás, vážení posluchači, zavedeme do Kladrub.Pokud se domníváte, že bude řeč o známém hřebčíně anebo rehabilitačním středisku nedaleko Prahy,mýlíte se. Jana Peterková vás pozve do benediktýnského kláštera v Kladrubech. Tento skvost architektury, většina z nás - bohužel - nezná.

Nedaleko Plzně -přesněji 5 km od Stříbra - založil v roce 1115 kníže Vladislav I. klášter . Ve 12. až 14. století byl jedním z hlavních článků církevní moci nejen v západních Čechách, ale v celém českém království. Podle vedoucího státního památkového objektu Kladruby Václava Šnajdra, z rozsáhlého komplexu klášterních budov je pozoruhodná stará prelatura s kaplí a hrobkou. Dějiny Kladrubského kláštera byly pohnuté- obsadili ho husité, žoldnéři, v roce 159O klášter zcela vyhořel,v průběhu třicetileté války byl několikrát vyloupen. Dobou opětovného rozkvětu byla první polovina 18. století. Právě tehdy byl velkolepě přestavěn klášterní chrám a zahájena stavba barokního nového konventu - což je rozsáhlá dvoupatrová budova o čtyřech křídlech seskupených kolem čtvercového dvora.

O impozantní komplex budov Kladrubského kláštera , pečuje dnes ze státních prostředků Památkový ústav v Plzni. Jeho ředitel ing. arch. Karel Drhovský zdůraznil tento fakt.

Klášter v Kladrubech,  foto: Huhulenik,  CC BY 3.0 Unported
Slyšeli jste, že v Kladrubském klášteře je umístěna zajímavá sbírka cínu. Český cín z okolí Slavkova u Karlových Varů byl totiž ve 14., 15. a 16. století nejvýznamnějším ložiskem v Evropě, a jak uvedl Karel Drhovský, výroba cínového zboží v této oblasti patřila k nejlepším .Až později ho zastínil cín anglický. Kladrubský klášter má rovněž vztah k mučednické smrti generálního vikáře pražského arcibuskupství Jana z Pomuku - sv. Jana Nepomuckého. Ředitel Památkového ústavu v Plzni připomíná historické souvislosti: V Kladrubském klášteře se snaží schraňovat předměty svatojánské úcty ve všech podobách - je tady Jan Nepomucký v intarziích v barokní komodě, ve dřevě, ve skle, na hodinách . Jak uvedl ing. Drhovský, dosud shromáždili materiály o hmotné svatojánské úctě v Austrálii, v Japonsku, v Jižní Americe. V Kladrubském klášteře je pochován také jeho zakladatel kníže Vladislav I. O historii tohoto pozoruhodného místa nedaleko Plzně, byste ještě měli vědět, že na příkaz císaře Josefa II, který omezoval moc katolické církve, byl Kladrubský klášter v roce 1784 zrušen a celý archiv byl z větší části převezen do Vídně.

Pro úplnost dodejme, že poté, co Josef II. Kladrubský klášter zrušil, klášter postupně fungoval jako vojenská nemocnice, kasárna a invalidovna. Po druhé světové válce v roce 1945 ho převzal stát, a ten se dnes, prostřednictvím Památkového ústavu v Plzni o klášter stará a postupně ho ze státních prostředků opravuje.

10
49.715114600000
12.982235000000
default
49.715114600000
12.982235000000
49.712142290000
12.995485060000