O zápis na Seznam UNESCO usiluje i Národní hřebčín Kladruby

Photo: Helena Gornerova, www.nhkladruby.cz

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO by se v nejbližších letech mohl dostat i český hřebčín. Mileně Štráfeldové to potvrdil Michal Beneš z ministerstva kultury. Pokračuje tak náš malý cyklus o českých památkách, které by se mohly "probojovat" na tento prestižní seznam.

Národní hřebčín Kladruby, foto: www.czechtourism.cz
"Památka, která je ve stádiu zrodu, je Národní hřebčín v Kladrubech. V současné době se zpracovává nominační dokumentace tak, aby - půjde-li vše hladce a nikde se to nezasekne - mohla být předložena do 30. září tohoto roku."

Tam je pokud vím problém, že hřebčín potřebuje rozsáhlé opravy. Jak se na to UNESCO dívá?

"Která z našich památek nepotřebuje velké opravy? Nevím o takové, která by je nepotřebovala. Pokud jde o hřebčín, je velká naděje. Tato památka se těší velké pozornosti a velkým šancím na získání evropských peněz. Zase ale musí být naprosto koncepčně jasno, jak budou tyto prostředky použity, aniž by byl setřen ráz okolí hřebčína i jeho samotný charakter. My totiž nenavrhujeme samotný hřebčín jako takový, jako soubor domů vlastního hřebčína. Musím kriticky přiznat, že takový zázrak to zase není. Co je ale zázrak, je kulturní krajina kolem hřebčína. Přesně se ta nominace bude jmenovat Kulturní krajina Národního hřebčína v Kladrubech. Tam jde o ty krásné dálkové pohledové osy směrem na Vídeň atd. Je to opravdu krajina hodná císařského hřebčína, o tom není sporu."

Foto: Helena Gornerová, www.nhkladruby.cz
Posílí naděje hřebčína na zápis UNESCO i ten fakt, že tam jsou koně chování od dob Rudolfa II.?

"To není pro UNESCO podstatné, protože nezapisuje koně, bude zapisovat krajinu. Je ve prospěch věci, je-li ta památka využívána pro autentické účely bez přerušení, a hlavně že je užívána, není to ale tak důležité. Nejsou to tedy koně, kteří v tomto případě rozhodnou. Je to asi takový problém, jako když se dělala nominace třeboňského dědictví, a někdo se mylně domníval, že půjde o chov kaprů. Tak to nikoliv."

Já jsem spíš chtěla připomenout, že vlastně sami ti koně jsou národní kulturní památkou...

"Ano, ale Úmluva UNESCO nepracuje vůbec s pojmem památky movité, a nezapomeňte, že podle českého práva je zvíře věc. A to věc movitá. Takže to nejde. Do Seznamu světového dědictví se zapisují pouze nemovité památky, a koníčci rozhodně do této kategorie nepatří."