Národní galerie vystavuje české umělecké sklo z let 1945 - 1980

ceske_sklo1.jpg

Až do září je v Praze vystavena reprezentativní kolekce českého uměleckého skla z let 1945 - 1980. Národní galerie tu představuje díla autorů jako Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová nebo Vladimír Kopecký. Podrobnosti má Milena Štráfeldová:

Tři sta padesát exponátů od čtyř desítek nejvýznamnějších českých sklářů 2. poloviny minulého století - i tak se dá shrnout současná výstava uměleckého sklářství v pražském Veletržním paláci. Tato přehlídka ateliérového skla je o to významnější, že řadu děl uvidí návštěvníci vůbec poprvé. Jejím základem jsou totiž zahraniční sbírky, především dosud nepublikované sbírky lichtenštejnské nadace Steinberg:

"Sbírka vznikala na přelomu 70. a 80. let přímými nákupy. Po Čechách jezdili odborníci, kteří navštěvovali ateliéry jednotlivých umělců a tam si vybírali. Tím vznikla krásná kolekce ve Vaduzu v Lichtenštejnsku. Ta je teď doplněná o stovky exponátů z českých sbírek, německých sbírek a z majetku umělců,"

vysvětluje kurátor Milan Hlaveš z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, které se na výstavě také podílí. Ředitel sbírek moderního umění Národní galerie Tomáš Vlček připomíná, že velký podíl na vzniku pražské výstavy má kurátor Glassmusea Hentrich v Düsseldorfu Helmut Ricke:

"Dr. Rickeho znám jako odborníka přes sklo řady zemí, přes skandinávské sklo, přes sklo americké, německé, ale i jako člověka, který se nepředpojatě a houževnatě pídí po tom, co je smyslem českého skla."

Helmut Ricke uspořádal v roce 2005 v düsseldorfském muzeu velkou přehlídku českého skla z let 1945 - 1980. Při její přípravě se soustředil hlavně na díla žáků profesora Josefa Kaplického z pražské uměleckoprůmyslové školy.

"V jeho ateliéru se formovaly takové osobnosti, jako byl Libenský, Roubíček, Cigler a další,"

dodává Tomáš Vlček z Národní galerie. Byly tam ale i práce Jaroslavy Brychtové, Pavla Hlavy, Pravoslava Kotíka, Jiřiny Žertové nebo Jiřího Harcuby. Výstava v Düsseldorfu i reprezentativní katalog, který k ní byl v roce 2005 vydán, podle něj postavily české sklo v mezinárodním měřítku do nového kontextu:

"Právě díky této výstavě, kterou připravil dr. Ricke, se ukázalo, že české sklo může oslovit snad nejvíc ze všech příspěvků v této oblasti z 2. poloviny 20. století. Bylo to překvapení, byla to satisfakce a Národní galerie samozřejmě měla povinnost tento výsledek také prezentovat."

Výstava českého skla ze sbírek lichtenštejnské nadace Steinberg a düsseldorfského muzea byla v uplynulých dvou letech instalována také v muzeu v dánském Koldingu.