Náš host: ČVUT chce být nejlepší českou univerzitou

Photo: www.cvut.cz

Největší české technické univerzitě, Českému vysokému učení technickému, je 300 let. Svůj vznik odvozuje ČVUT od 18. ledna roku 1707. Tehdy totiž nařídil rakouský císař a král český Josef I zemskému sněmu, aby jednal o podmínkách vyučování inženýrství. Hostem Kaleidoskopu je rektor ČVUT, profesor Václav Havlíček.

Profesor Václav Havlíček, foto: Autor
Pane rektore, v předvečer 300letého výročí založení ČVUT udělila vaše škola čestný doktorát prezidentovi Václavu Klausovi. Ten při této příležitosti mimo jiné prohlásil, že bez ČVUT by české vysoké školství bylo vychýleno humanitním směrem. Pocítil jste při těchto slovech hrdost nebo určité rozpaky?

"Pocítil jsem hrdost. Uvědomil jsem si samozřejmě, při jaké příležitosti byla tato slova pronesena a že rozhodně humanitní část vysokých škol není nějak méně důležitá. Myslím, že pro harmonický rozvoj společnosti a člověka tvoří technika nezbytný základ, abychom mohli žít. Sám jsem ale prohlásil ve svém projevu na slavnostním shromáždění, kde České filharmonie hrála krásnou českou hudbu, že bez humanismu, kultury, umění by život ztrácel smysl. Musí to tedy všechno být vyvážené, v harmonickém vztahu."

Když už jste zmínil slavnostní shromáždění na Pražském hradě, které se konalo 18. ledna, dovolím si ještě jeden citát z Václava Klause, pronesený tamtéž. Prezident řekl, že Českou republiku tolik neproslavili ve světě představitelé humanitních oborů, jako schopnosti a invence českých techniků a inženýrů a jejich objevy. Souhlasíte?

Prezident Václav Klaus a rektor ČVUT Václav Havlíček (vpravo) při oslavách 300.výročí založení školy, foto: ČTK
"Skoro bych souhlasil. Také to ale není stoprocentní pravda. Myslím, že jedním z nejznámějších Čechů v celém světě je právě Antonín Dvořák. Určitě je známější než František Křižík nebo František Josef Gerstner, když jmenuji jen tak namátkou. Nicméně si myslím, že to, co řekl pan prezident, je pravda ve smyslu širokého spektra. Našich špičkových techniků, špičkových inženýrů bylo velmi mnoho. Lidí z kulturní oblasti, kteří se proslavili na takové úrovni, jako třeba Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, je možná přece jen méně. Zase tímto způsobem bych vykládal slova pana prezidenta."

Mohli bychom třeba připomenout Karla Čapka, který jako spisovatel-humanista obohatil na druhé straně světovou vědu a techniku a samozřejmě světové jazyky o slovo robot, ne?

"Máte naprostou pravdu. Bohužel to není ve světě obecně známo. Já to při rozhovorech se všemi zahraničními hosty často zdůrazňuji a oni jsou obvykle překvapeni. Vy jste ale začal tím čestným doktorátem. Chtěl bych zdůraznit, že jsme nedali čestný doktorát jenom panu prezidentu Klausovi. My jsme se rozhodli udělit tři čestné doktoráty ve vzájemné symbióze. Jeden byl udělen špičkovému českému vědci profesoru Josefu Kittlerovi z University of Surrey ve Velké Británii. Druhý obdržel generální ředitel světové stavební společnosti Skanska. A třetí doktorát dostal prezident Klaus. Tou trojicí jsme chtěli demonstrovat, že chceme podporovat špičkovou vědu, že trváme na přenesení výsledků vědy do praxe - to znamená, že jsme sepjati s průmyslovými závody - a že také považujeme za nezbytný třetí pilíř, záležitosti ekonomiky a do jisté míry i politiky, protože musíme s politiky žít, musíme se je snažit přesvědčit o tom, že je důležité vzdělávání, že potřebujeme nezbytně státní pomoc. I když si dokážeme vydělat dost peněz, bez státní dotace a státního příspěvku bychom nemohli poskytovat ty služby ve vzdělávání, které poskytujeme. Toto vše prostě musí tvořit jeden jediný celek."

ČVUT klade svůj vznik do roku 1707 a zároveň ho odvozuje od přízně císaře Josefa I. Dnes patří ČVUT k největším technickým univerzitám v Evropě. Patří podle vás také k těm nejprestižnějším?

"Je otázka, co je to nejprestižnější. V současné době je ve světě módou sestavovat různé žebříčky prestižních univerzit. K těm nejznámějším patří žebříček anglického listu Times, podobné žebříčky se sestavují v Americe. V žádném z těchto žebříčků jsme se neobjevili. Z hlediska znalostí, které poskytujeme našim studentům, a z hlediska kvality našich absolventů si myslím, že k těm prestižním školám patříme. Naši studenti se velmi dobře uplatňují na celém světě. Naši absolventi magisterských studijních programů, tj. inženýři, jsou akceptováni v těch univerzitách, které jsou prestižní podle toho žebříčku, a jsou kvalitně hodnoceni."

Jakými úspěchy se může ČVUT pyšnit v posledních letech?

"V současnosti má naše škola velké úspěchy například v oblastech umělé inteligence, robotiky. Naše katedra kybernetiky spolupracuje velmi úspěšně s americkou firmou Rockwell, která vyrábí elektroniku například pro nejlepší světové bojové letouny i pro civilní letadla. Jedna z věcí, která je dnes na úrovni doby, je například problematika lineárního motoru (Kaleidoskop 14. 10.2006 - Na ČVUT v Praze vyvinuli revoluční spalovací motor, pozn: ZV). Ta práce se skládá z celé řady drobných kamínků, takže je těžké z toho vybrat něco úplně speciálního. Spektrum je velmi široké, něco lze dělat s malými prostředky, některé věci takovým způsobem nejdou dělat. Tam je nutné to nahradit mezinárodní spoluprací."

Při svém loňském nástupu do funkce jste prohlásil, že vašim prioritním cílem je udělat z ČVUT nejlepší univerzitu v České republice. Jak se to bude projevovat?

"My jsme největší a nejstarší technická univerzita, čili nepochybně máme určité vedoucí postavení v oblasti techniky, i když například Brněnská technika (Vysoké učení technické v Brně) i některé další regionální univerzity z oblasti technických věd mají třeba rychlejší dynamiku vývoje.

To moje prohlášení, tím jsem chtěl naznačit, že v oblasti techniky je naší povinností být nejlepší. V celkovém univerzitním kontextu si musíme klást vysoké cíle a soupeřit s Univerzitou Karlovou s Masarykovo univerzitou v Brně. Abychom se mohli srovnávat s nejlepšími univerzitami u nás, musíme rozšířit spektrum vzdělání. Předloni jsme založili Fakultu biomedicínckého inženýrství. To je fakulta, která je dnes na rozhraní mezi ryzí technikou a medicínou. Nelze být samozřejmě nejlepší ve všem. Věda a technika, to je dnes tak široká oblast, že nelze být nejlepší v každém detailním, úzkém oboru. Ve vybraných oborech ale musíme být vpředu. Na druhé straně bych rád citoval zajímavou větu, kterou vyslovil prezident Evropské federace rektorů univerzit Georg Winkler, rektor Vídeňské univerzity, že špičkový výzkum a špičkové vzdělávání může dělat jenom instituce, která má přes tři tisíce zaměstnanců, přes dvacet tisíc studentů a roční rozpočet přes jednu miliardu dolarů. My splňujeme první dvě podmínky, u té poslední jsme na úrovni někde osmkrát méně, protože náš rozpočet je tři miliardy korun."

Hostem Kaleidoskopu byl rektor ČVUT profesor Václav Havlíček.