'Nejdřív k notáři, potom k oltáři'. Předmanželské smlouvy jsou stále populárnější

V Česku v posledních letech přibývá párů, které sepisují předmanželskou nebo manželskou smlouvu. Podle Notářské komory, která statistiku vede, si smlouvu o manželském majetkovém režimu každoročně pořizuje kolem 10 tisíců párů. Také loni to byl každý pátý pár.

Před třiceti lety byla předmanželská smlouva v Česku vnímána spíš jako projev nedůvěry mezi partnery a lidé ji většinou znali ze západních seriálů a filmů o společenské smetánce. Situace se ale změnila a v Česku v posledních letech uzavírá předmanželskou, přesněji manželskou smlouvu, stále víc párů.

Loni notáři sepsali téměř deset tisíc manželských smluv, což je téměř o sto více než rok před tím. Vzhledem k počtu sňatků, kterých bylo loni zhruba 50 tisíc, si tak smlouvu pořídil každý pátý pár.

„Zdá se, že doba, kdy se kolem manželské smlouvy vznášela řada nedůvěřivých otazníků, je nenávratně pryč a situace, kdy snoubenci před cestou k oltáři zamíří k notáři, se stává celkem běžnou - a běžně společensky přijímanou. Nejde o žádný sňatek z rozumu, ale naopak o výraz zodpovědnosti,“ píše na sociálních sítích Notářská komora ČR.

Radim Neubauer | Foto: Notářská komora ČR

Předmanželská nebo manželská smlouva není totiž jen pojistkou pro páry, které si do manželství nesou velký majetek, ale také například ochranou před odpovědností za dluhy svého protějšku.

„Předmanželská a manželská smlouva chrání před odpovědností za partnerovy dluhy, a to ať už o nich manželé již vědí, nebo mají teprve vzniknout. Smlouvou si také určí, zda budou po svatbě nabývat majetek dohromady, nebo ze společného jmění něco vyloučí. Ať už peníze, nebo hmotný majetek,“ přiblížil Českému rozhlasu prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Staré dluhy

Nejčastější případy, před kterými smlouva chrání, jsou neuhrazené staré dluhy - klasickým případem je například neuhrazená pokuta za jízdu načerno - a následné zabavení majetku i nedlužícímu z manželů.

Ilustrační foto: Nattanan Kanchanaprat,  Pixabay,  Pixabay License

Smlouva upravující majetkový režim manželů také jasně stanovuje, komu v případě rozvodu či smrti konkrétní majetek připadne. Je tedy nadřazena režimu společného jmění manželů, který by jinak uzavřením sňatku ze zákona vznikl. Notáři také upozorňují, že smlouva se týká skutečně jen majetku. Nelze v ní upravovat třeba to, komu připadnou děti po rozvodu nebo kdo bude platit jaké výživné.

Podle prezidenta notářů si cestu k manželským smlouvám našla i starší generace. Jde často páry, které si již jedním rozvodem a s tím souvisejícím vypořádáním společného jmění prošly. „Z této situace se poučily a před vstupem do druhého manželství už to nechtěli riskovat. Není také výjimkou, že si tyto smlouvy pořizují lidé, aby zachovali svůj majetek pro děti z prvního manželství,“ uvedl Neubauer.

Mezi regiony byl loni největší počet smluv podepsán v Brně, a to přes dva tisíce. Nejméně to bylo v Českých Budějovicích s necelými 600 smlouvami. Pro Prahu sepsali notáři zhruba 1600 smluv, ve Středočeském kraji pak něco přes 1400.

Autor: Katarína Brezovská | Zdroje: Český rozhlas , Notářská komora ČR
klíčové slovo:
spustit audio