Nejkratší koleje v Česku měří 409 centimetrů

Foto: archiv Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov

Přeměřen a slavnostně odhalen byl nejkratší funkční úsek železnice v Česku. Koleje mají všechny předepsané náležitosti a kdyby se našla tak krátká lokomotiva, mohla by po nich jezdit. Miniželeznice je vzpomínkou na sice plánovanou, ale nikdy nepostavenou trať. Jak prozradil v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek, podívat se na ni můžete na prostranství před kapličkou mezi obcí Sebranicemi a vesničkou Loučná u Litomyšle.

"Je to tak trošku recese a trošku i historie. Ona totiž trasa, která měla spojovat Litomyšl a Poličku a tím pádem se světem i vesnici Sebranice, tak měla být vyprojektována už někdy v polovině 19. století. To se potom odložilo, ale v roce 1910 skutečně vznikly plány na tuto trasu. Dokonce i soupis pozemků a lidí, od kterých měly být vykoupeny. Potom ale přišla první světová válka, stavba železnice se neuskutečnila. Když se k ní schylovalo po druhé, tak přišla zase druhá světová válka a už na to nedošlo nikdy. Až letos při příležitosti 660. výročí první písemné zmínky o Sebranicích, to vzal do svých rukou místní Spolek archaických nadšenců a tu železnici postavil. Postavili ji ale jen jako pomník, jako kousíček z té původně zamýšlené železnice. Ten kousíček měří 409 centimetrů. Má ale klasický rozchod 1435 milimetrů. To znamená, že kdyby se našla tak krátká lokomotiva, tak by mohla po téhle nejkratší železnici v České republice klidně jezdit."

Jak vypadalo slavnostní otevření železnice?

"To byla opravdu paráda. Všechno probíhalo v tom archaickém duchu. Pánové, kteří provázeli slovem a hudbou tuhle slavnost, byli oděni do kostýmů odpovídající té době Rakouska-Uherska. Dokonce celý akt byl zahájen tím, že místní dětský sbor zazpíval rakouskou hymnu. Potom už došlo na samotné odhalení tohoto kousku železnice. Dokonce probíhalo za přítomnosti litomyšlského pana faráře, který koleje i posvětil a popřál jim hodně zdaru."

10
49.867551200000
16.313219600000
default
49.867551200000
16.313219600000
49.713282100000
16.262063600000