Nejmladší česká sopka

Komorní hůrka

Za dnešním českým "nej" se vypravíme do severozápadního cípu našeho území. To je se sousedními částmi Saska a Bavorska známé občasným výskytem zemětřesení. K jednomu z největších došlo například koncem roku 1985. Tehdy ho zaznamenali lidé prakticky na celém území Čech. V některých obcích poblíže epicentra bylo poškozeno až 15 procent domů. Škody vznikly i v Chebu, Františkových Lázních a Kynšperku. Se zemětřeseními v severozápadních Čechách ale souvisí právě jedno naše "nej".

Komorní hůrka
Za dnešním českým "nej" se vypravíme do severozápadního cípu našeho území. To je se sousedními částmi Saska a Bavorska známé občasným výskytem zemětřesení. K jednomu z největších došlo například koncem roku 1985. Tehdy ho zaznamenali lidé prakticky na celém území Čech. V některých obcích poblíže epicentra bylo poškozeno až 15 procent domů. Škody vznikly i v Chebu, Františkových Lázních a Kynšperku. Se zemětřeseními v severozápadních Čechách ale souvisí právě jedno naše "nej". Je jím nejmladší sopka na českém území Komorní hůrka u Františkových lázní. Aktivní byla ještě před 500 tisíci lety, což je z geologického pohledu vlastně "včera". Ředitel Geofyzikálního ústavu Akademie věd Aleš Špičák ale tento údaj ještě upřesňuje.

"Je to malá, ale naše sopka, jak říkáte ta nejmladší na našem území, a patří do celé té oblasti podél řeky Ohře, kde k vulkanismu a magmatismu docházelo přibližně v období od třiceti miliónů až právě do doby zhruba těch půl miliónu let. Ale ona není nejmladší. Zdá se, že ještě mladší je ta druhá sopka Železná hůrka. Ta by podle těch nejnovějších datovacích údajů měla být stará jenom nějakých 100-200 tisíc let."

To už je tedy v době, kdy na Zemi byl dnešní moderní člověk ..

"Zřejmě ano."

Pamětní deska německého básníka Goetheho
Nehrozí náhodou, že by tyto dvě velmi mladé sopky mohly znovu explodovat?

"Víte, co je na celé vulkanické oblasti Českého středohoří a údolí Ohře velmi zajímavé je to, že ten vulkanismus tam neprobíhal průběžně, ale v několika fázích. A ta poslední před půl miliónem let byla dosti nevýrazná a zdá se tedy, že ta vulkanická aktivita se tedy uklidňuje. V té oblasti se ale vyskytují opakovaně tzv. zemětřesné roje, série zemětřesení. To je něco velmi neobvyklého uvnitř kontinentu. Takové série zemětřesení se vyskytují v blízkosti aktivních vulkánů, například v Japonsku nebo na Kamčatce nebo v Andách. Zdá se tedy, že to, co vede ke vzniku našich zemětřesení, je proces podobný tomu, jaký je charakteristický pro aktivní vulkány na povrchu. Tady u nás k tomu ale nedochází na povrchu. Ta zemětřesení jsou v hloubce zhruba deseti kilometrů. Zdá se, že ty magmatické dohasínající procesy už nemají razanci prosadit se až k zemskému povrchu a zřejmě končí v oné hloubce deseti kilometrů, kam nějaké horké roztoky pod značným tlakem jsou ještě schopné se dostat a vyvolat onu zemětřesnou činnost."

Vy jste se zmínil o Českém středohoří. O něm je známo, že vzniklo ze sopečné činnosti. Jenže České středohoří je dost daleko od té Komorní hůrky....

"Pokud byste se ale podíval na geologickou mapu, tak byste viděl, že České středohoří je ještě navázáno na Doupovské hory a potom ještě na další ojedinělé výskyty vulkánů právě podél údolí, které dnes využívá řeka Ohře. Není to jen České středohoří. Jde o celou tu linii, která končí až za našimi hranicemi v Německu.

To by mohlo souviset i s tím, že v této oblasti je hodně lázní, počínaje nejstaršími lázněmi ve střední Evropě Teplicemi, až po Karlovy vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně.

"Ano, přesně tak. Toto je oblast, která právě díky své unikátní geologické historii má několik specifik. Jedním z nich je zemětřesná činnost, dalším jsou ony vulkanity, ať už starší nebo mladší, a dalším tím specifikem jsou právě minerální vody."

Ještě ke Komorní hůrce. Říká se, že největší zásluhu na její proslulosti měl slavný německý básník Goethe...

"Ano, Goethe jezdil do Karlových Varů. Měl tuto oblast rád. A on nebyl jenom básník, ale také přírodovědec a geolog. Měl v tomto ohledu velmi dobré znalosti. Také do toho vložil jaký peníz. Tenkrát spolu soupeřilo několik teorií o tom, jak vůbec se dostalo magma na povrch a jak ty vulkány fungovaly. Goethe tím, že spolufinancoval provrtání Komorní hůrky, přispěl k tomu, že se tehdejší veřejné i odborné mínění přiklonilo k jedné z hypotéz."

10
50.129648100000
12.344248300000
default
50.129648100000
12.344248300000
50.232215000000
12.871304600000
49.964728400000
12.701233300000