Nejoblíbenější drogou v Česku zůstává marihuana, největší problém je masová výroba pervitinu

Národní protidrogová centrála v úterý představila svou výroční zprávu, zachycující stav drogové scény v České republice.

Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych uvedl, že podle odhadů je v Česku okolo 33 až 34 tisíc problémových uživatelů drog.

"Z nichž dvě třetiny tvoří problémoví uživatelé pervitinu a jednu třetinu heroinu. Lze říct, že z tohoto celého balíku se 10 - 12 tisíc zdržuje v hlavním městě Praze."

Obecně nejoblíbenější drogou v České republice zůstává marihuana.

"Druhou u nás nejoblíbenější a nejužívanější drogou je pervitin, následuje heroin a potom už ta škála dále klesá. U kokainových trzích, vzhledem k jejich specifikům nemáme tolik informací. Kokainové trhy i distribuce nejsou až tak spojeny se sekundární trestnou činností. My řadíme kokain na čtvrté místo za heroin."

Stále na vzestupu je v Česku průmyslové pěstování konopí. Loni bylo odhaleno 84 velkokapacitních pěstíren.

"Stále sledujeme narůstající trend průmyslového pěstování u pěstíren, které mají okolo 400 rostlin na pěstírnu. Jedná se o velmi sofistikované organizované skupiny, které mají dělbu jednotlivých činností, dělbu jednotlivých fází a vše vede ke dvěma cílům, maximalizace zisku z produkce a co největší konspirace proti odhalení."

Podle Frydrycha bude pravděpodobně výroba marihuany dále stoupat, protože je po ní nejen v Česku, ale i v Evropě značná poptávka.

Za největší problém související s drogami ale ředitel Národní protidrogové centrály označil masovou nelegální výrobu pervitinu. Loni odhalili detektivové 341 varen, v naprosté většině jde o malé "kuchyňské" laboratoře, které se nacházejí na celém území ČR.

"Je to z našeho pohledu největší bolest a vnímáme celá léta přímou úměru mezi tím, jak se tento stát chová k dostupnosti léků s obsahem pseudoefedrinu a mezi tím, jak se nám rozplevelila tahle drobná nelegální výroba. Podotýkám, že to není jinde v Evropě. Na konto těchto ukazatelů jsme velmi často kritizováni jak z evropských struktur, které se sdružují za účelem vymáhání práva v Evropě, tak i od evropských struktur, které tvoří evropskou protidrogovou politiku."

Loni byly léky s pseudoefedrinem, ze kterých se droga vyrábí, od května do října dostupné i v omezeném množství pouze na občanský průkaz a centrální úložiště vedlo evidenci výdejů, lékárník tak mohl zkontrolovat již vydané množství přípravků. Úřad pro ochranu osobních údajů však nařídil osobní data uživatelů léků v evidenci zničit.