Nejstarší českou stavbou jsou základy kostela irských věrozvěstů

Možná jste při svých návštěvách v České republice objevili některé architektonické památky, které vás zaujaly natolik, že se na ně vracíte. Jan Bukovský, historik architektury z Vysokého učení technického v Brně se k architektuře našich předků vrací po celý život. Vybral si ji totiž jako jako téma své profesionální dráhy. A protože si v neděli připomeneme mezinárodní den památek, zeptal jsem se právě jeho, které jsou naše nejstarší architektonické památky.

"Základy kostela iroskotské misie v Modré u Velehradu ze 30. let 9. století. Vedle stojí hypotetická substituce této svatyně."

Co myslíte tou substitucí? Rekonstrukci?

"Ne. Tam jsou základy a vedle nich, asi o 50 m dál byla postavená stavba, podle toho, jak si můj kolega Špičák představoval, že původně vypadal. Protože z té stavby zůstala jen ta půdorysná stopa. To je pozůstatek vůbec nejstarší zděné stavby u nás. To bylo ještě před klasickou velkomoravskou dobou, to je z doby, kdy na Moravě působila iroskotská misie, misionáři z Irska. Z doby velkomoravské jsou zděné základy kostelů na hradisku Pohansko u Břeclavi a ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Konzervované půdorysy knížecího paláce v Mikulčicích a tamní trojlodní baziliky, biskupského chrámu na Sadech u Uherského Hradiště se sousedním mauzoleem, rotund v Mikulčicích a podélných chrámů, zděná rotunda z 10. století, která stojí na hradisku v Budči. Je to rotunda Spytihněvova. A na hradisku Plzenec, která pochází z doby knížete Boleslava II. Z 10. století pochází krypta Vratislavovy baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. Jsou dochovány základy Bořivojova kostela sv. Klimenta na Levém Hradci z 9. století, kostela křížového půdorysu a paláce na slavníkovském hradisku Libice nad Cidlinou z polovičky 10. století."

Která z těch staveb, které jste zmínil, která je dochovaná v úplnosti?

"V úplnosti je dochovaná rotunda v Budči a rotunda na hradisku Plzenec."

Která z nich je starší?

Ta na Budči, protože ta byla založena knížetem Spytihněvem, kdežto rotunda na plzeneckém hradisku je asi o 50. let mladší, ta je z období knížete Boleslava II. Takže ty jsou zachované úplně. Ta sv. Petra na Budči má ale dodatečně přistavěnou věž. Ta je mladší, ale taky románská."