Největším snem mladých lidí je bydlení

0:00
/
0:00

Jak dnes žijí mladí lidé? Jaké mají sny, touhy a obavy? Tím se zabýval průzkum, který si vybral za cílovou skupinu dvojice od 25 do 35 let ať už s dítětem nebo bez. Jak v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou uvedla Petra Průšová ze společnosti MillwardBrown, rozdíly mezi zeměmi, kterých se průzkum týkal, byly minimální. Přesto existuje ve střední Evropě určité specifikum.

"To české specifikum a možná nejen české, ale středoevropské, byla potřeba bytu a srovnávání s minulostí. My jsme nečekali, že tam ta nostalgie bude. Tato generace je velmi racionální. Oni se snažili dívat na situaci racionálně z pohledu výhod, které stát poskytoval a týkalo se to výhod, které rodiny měly dříve a které mají nyní a samozřejmě byt je klíčová otázka. Možnost získání bytů a poměřování s minulostí vnímali velmi negativně pro současnost. Zajímavé v tomhle bylo, že Češi byli mnohem racionalističtější, ale také mnohem pesimističtější v tom srovnání, než třeba Slováci. Ten výzkum byl prováděn tzv. kvalitativně, což znamená, že nešlo o čísla, procenta, ale šlo spíše o nějaké emoce, přání a dojmy, které tato generace má."

V kolika zemích výzkum probíhal?

"Výzkum probíhal v 18 zemích Evropy a Latinské Ameriky."

Jaké jsou hlavní problémy českých rodin a jaké jsou jejich touhy a přání?

"Problémem samozřejmě je získání bytu, strach z hypotéky a ty rozdíly byly velmi silné podle toho, jestli rodina má dítě nebo ho nemá. Pokud ho nemá, tak je to pořád ještě o svobodném životu a optimismu do budoucna s velkými plány. Rodiny s dětmi už hledají stabilitu a snaží se udržet své status quo. Šťastnou budoucnost si spojují spíše s tím, že nepřijdou o práci, nepřijdou o partnera a nepřijdou o své ekonomické výhody."

V tomto průzkumu se objevila zajímavá věc a to byly koláže. Co bylo jejich nejčastějším námětem?

"My koláže používáme poměrně často. Koláž má ten cíl, že to, co lidé neumějí vyjádřit a to, co vytvoří v kolážích, potom psychologům dává smysl a umožňuje jak bez otázek a slov zjistit, které aspekty jsou důležité."

Co bylo na kolážích nejčastěji uvedeno?

"Standardním prvkem, který se velmi často objevoval, byly hodiny a pojem času, stres z času a nedostatku času, dále to byly moderní technologie a samozřejmě, kde byly ty páry s dětmi a bez dětí, tak to bylo na té koláži vidět."

Jaké byly naznačeny hlavní změny a trendy v tomto výzkumu?

"Hlavní trend je to, co asi známe všichni kolem sebe - vnímání tradiční rodiny. Co to je rodina a ukázalo se, že to není o svatbě, ale o dítěti, které rozlišuje to, jestli se oni sami považují za rodinu nebo ne. Velmi zajímavé bylo, že páry, byť sezdané, ale které nemají děti, tak sami sebe neoznačují jako rodinu."