Nejvyšší kontrolní úřad odhalil závažné nedostatky v hospodaření některých státních institucí

Nejvyšší kontrolní úřad odhalil závažné nedostatky v hospodaření některých státních institucí. Řada z nich totiž nedodržuje zákony, nemá v pořádku účetnictví a špatně nakládá se svěřenými financemi. A na to často doplácí daňový poplatník. Více informací o poslední kontrole přináší Renata Prátová.

Pozemkový fond, ministerstvo práce, dráhy, pošta ... to jsou jen některé z organizací, ve kterých Nejvyšší kontrolní úřad našel nesrovnalosti. Například již zmiňovaný Pozemkový fond měl chyby v evidenci nemovitostí a uspokojování restitučních nároků. Podle prezidenta úřadu Lubomíra Voleníka byl nepořádek v evidenci založen už v předchozích čtyřiceti letech.

Lubomír Voleník dále uvedl, že Pozemkový fond překročil oprávnění vymezené zákonem o restitucích a například převáděl nemovitosti na osoby, kterým restituční nárok vůbec nevznikl. To bylo také důvodem, proč se restituční nároky staly předmětem spekulativního obchodování, konstatoval Voleník. Navíc Pozemkový fond poskytoval restituční plnění oprávněným osobám se značnou časovou prodlevou.

Bez chyby není ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, vedené vicepremiérem Vladimírem Špidlou. To totiž loni poskytlo bezúročné půjčky ve výši 24 miliónů korun úplně jiným podnikům, než odsouhlasila vláda a více než 57 miliónů na rekvalifikační programy, které se neuskutečnily. Jak upozorňuje člen nejvyššího kontrolního úřadu Alexandr Růžek, s penězi ze státního rozpočtu špatně hospodařil také Úřad pro státní informační systém.

Čím více peněz má v rukou státní úředník, tím více chyb s nimi nadělá, doslova dodal Alexandr Růžek. Výsledky šetření komentoval i český tisk. Například Lidové noviny míní, že jestli se na kontrolovaných státních institucích umějí stydět, nezbyl už jim na nic jiného čas. Výsledky šetření mají jeden společný jmenovatel, kterým je velmi lehkovážné hospodaření s erárními penězi a majetkem. Lidové noviny soudí, že z okna byly vyházeny desítky miliónů korun.

Autor: Renata Prátová
spustit audio