Šéf NKÚ se brání úsloví o kozlovi zahradníkem

František Dohnal, foto: MfDnes (28.5.2009)

Kozel zahradníkem: přesně těmito slovy moderátorka České televize ve středu přivítala ve studiu šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala. Člověka, který má hlídat hospodárnost činnosti státních institucí, totiž kontrolní výbor Sněmovny obvinil, že se ve své funkci sám chová krajně nehospodárně. Dohnal se však urputně brání.

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny chce poslat prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala ke kárnému řízení. Podle nich totiž sám plýtval penězi a při hospodaření úřadu dokonce porušoval zákon. Vyčítají mu například, že přes snížení počtu územních pracovišť za rok trojnásobně vzrostly náklady na jejich nájem. Poslancům se nelíbí několik milionů korun, vynaložených na nákup uměleckých děl pro potřeby úřadu, který navíc svému šéfovi hradí luxusní byt s měsíčním nájmem v hodnotě tři a půl násobku průměrné hrubé mzdy. Předseda kontrolního výboru, komunistický poslanec Vladimír Koníček, má o svém dalším postupu jasno: "Do čtrnácti dnů podám návrh na zahájení kárného řízení a bude záležet na těch dvou soudcích Nejvyššího soudu a panu viceprezidentovi (NKÚ), kteří tvoří tu kárnou komoru, jakým způsobem se s tím problémem popasují."

Shoda nastala mezi poslanci různých stran. Místopředsedou výboru je občanský demokrat Libor Ježek, který hledá chybu i na straně sněmovny: "Protože ta jediná má právo kontrolovat hospodaření. Nikdy v minulosti k tomu nepřistoupila a samozřejmě jestliže dlouho někoho nekontrolujete, tak můžou některé orgány zvlčet a výsledek může být tento."

Dohnal ale veškeré chyby odmítá. Zprávu skupiny poslanců považuje za politickou, tendenční a zkreslenou a označuje za podezřelé, že poslanci nepočítají s profesionálně provedeným auditem: "Myslím si, že je docela zajímavé, že ačkoliv se kontrolní výbor usnesl, že požádá o prověrku hospodaření, na prověrku hospodaření, která by byla udělána profesionální firmou, nikoli zase skupinou poslanců, se evidentně nečeká. Rovnou se dává návrh na kárné řízení. Myslím si, že to taky o něčem svědčí."

NKÚ totiž svému šéfovi hradí byt ze zákona, který však podle Dohnala neříká, jak přiměřený byt má využívat. Výzdobu úřadu nákladnými uměleckými díly podle něj předem schválily příslušné orgány. A snižování ceny zakázek pod hlídanou hranici zase podle něj nebylo snahou obejít zákon o zadávání veřejných zakázek, ale jen odečtením daně z přidané hodnoty. Odstoupit proto nehodlá a nebojí se kárného řízení: "Prostě prokáže, že žádné takové provinění, které se tady objevilo, prostě není pravdivé."