NKÚ podal trestní oznámení kvůli přípravě na MS v klasickém lyžování

Foto: ČTK

O letošní mistrovství světa v klasickém lyžování se už dlouho nezajímají jen sportovci a fanoušci. Jen pár dní před zahájením libereckého šampionátu oznámil Nejvyšší kontrolní úřad, že podal trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s postupem města Liberce a tamní Technické univerzity při přípravě sportovišť. Podle NKÚ pochybilo také ministerstvo školství.

Foto: ČTK
Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na léta 2006 - 2008. Výsledky kontroly přiblížil prezident NKÚ František Dohnal.

"Podezření máme na skutkovou podstatu několika trestných činů. V první řadě chci zmínit úvěrový podvod, protože byly předkládány žádosti o státní dotace, které obsahovaly neúplné, zkreslené nebo vyloženě nepravdivé údaje. My jsme přesvědčeni o tom, že Ti, kteří tyto doklady nebo žádosti vypracovávali, o tom dobře věděli."

NKÚ dospěl také k závěru, že došlo i k podvodu, porušování pravidel hospodářského styku a porušování pravidel při správě cizího majetku.

Vedení města Liberec i technická univerzita zásadní pochybení nebo porušení zákona odmítly. Právě Liberec podle NKÚ hradil i práce, které ale nebyly provedeny.

"To, co je doloženo v kontrolních protokolech se týká několika desítek milionů korun, kde prokazatelně práce provedeny nebyly, nebo byly fakturovány dodávky, které ve skutečnosti nenastaly. I to prodloužení kontrolní akce vedlo k tomu, že řada záležitostí byla provázená jevem, který se dá nazvat jako zpětné přefakturovávání. Faktury byly dodatečně těm dodavatelům vraceny, byly přepisovány."

Náměstek libereckého primátora Ondřej Červinka uznává, že se při tak rozsáhlé výstavbě mohly stát chyby, jakékoli porušení zákona ale odmítá.

Kateřina Neumannová a liberecký policejní ředitel Miroslav Dvořák,  foto: ČTK
„Udělali jsme v jednom případě chybu, kdy byly uhrazeny práce ještě dříve, než byly provedeny. Nicméně to není tak, že by nebyly provedeny. Ony skutečně nakonec fakticky provedeny byly, nicméně byly o několik dní dříve zaplaceny."

Také liberecký primátor Jiří Kittner se se závěry kontroly neztotožňuje.

"My si myslíme, že zákon jsme dodrželi, budou muset asi rozhodnout orgány, které k tomu jsou příslušné. To je asi Úřad pro hospodářskou soutěž, a pakliže bylo podáno trestní oznámení, tak o tom rozhodne vyšetřovatel a v konečné instanci soud."

Podle NKÚ se pochybení dopustilo i ministerstvo školství. Mluvčí resortu Kateřina Böhmová uvedla, že ministerstvo ještě nebude závěry komentovat, zatím je studuje a až poté se vyjádří.

Mluvčí organizačního týmu Zdeněk Soudný reagoval ihned: zprávu NKÚ považuje za cílený útok proti mistrovství světa a nechápe, proč byla zveřejněna až nyní, když úřad znal výsledky už od listopadu.

Mistrovství světa v Liberci provázejí problémy už delší dobu, spory se vedly například kvůli dosazení Kateřiny Neumannové do funkce prezidentky organizačního výboru, naposledy došlo k několika vandalským útokům v běžeckém areálu ve Vesci.