Neklidný ústav

Zdeněk Hazdra, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Neklid v Ústavu pro studium totalitních režimů pokračuje. Jeho ředitel odvolal z funkce šéfa jedné z klíčových složek ústavu, za což nyní zase hrozí odvolání řediteli.

První ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček má velkou zásluhu na jeho existenci, vyvolával ale jakousi obecnou naštvanost, která by mohla vést zase k likvidaci ústavu. V únoru letošního roku historik Jiří Pernes takto vysvětlil své vítězství ve výběrovém řízení na místo ředitele ústavu. Nakonec jím byl jen šest týdnů. Jeho kritikům vadilo, že před listopadem 1989 navštěvoval Večerní univerzitu marxismu-leninismu a že to zatajil. Navíc se objevila tvrzení o jeho údajném opakovaném plagiátorství.

Zdeněk Hazdra,  foto: ČTK
Rada ústavu v květnu odvolala Pernese a vedením instituce dočasně pověřila šéfa jednoho z oddělení Zdeňka Hazdru. Přestože ho ale rada vyzvala, aby zásadní personální změny nechal až na ředitele, který vzejde z výběrového řízení, Hazdra se rozhodl odvolat šéfa Archivu bezpečnostních složek Ladislava Bukovszkého.

A co Hazdra cítil, když se rozhodoval?

"Obrovské dilema. Protože na jedné straně jsem o věcnosti a správnosti svého jednání přesvědčen, neboť se i opírám o posudky vedoucího archivu akademie věd, a tento posudek vyzněl velmi jednoznačně pro odvolání a vypsání výběrového řízení na místo ředitele ABS. Ale musím samozřejmě i vnímat, jaký je názor rady."

Ladislav Bukovszky,  foto: ČTK
Ředitel Hazdra se nakonec v pondělí přece jen rozhodl Bukovszkého odvolat:

"Při svém rozhodování jsem vycházel z podkladů shromážděných bývalým ředitelem, docentem Jiřím Pernesem, z počátku května tohoto roku. Vše jsem důkladně prověřil a došel k názoru, že odvolat pana doktora Bukovszkého je nutné. Jako hlavní důvody spatřuji zásadní pochybení ve zveřejnění materiálů vojenské rozvědky, nefungování digitálního archivu a dlouhodobé poškozování archiválií, které ředitel ABS dostatečným způsobem neřešil."

Jan Palach
Dva dny předtím argumenty na podporu Hazdry přinesly Lidové noviny, podle nichž při půjčování a především při digitalizaci byly v minulých dvou letech ztraceny a poškozeny historicky cenné archiválie, třeba svazek věnovaný Janu Palachovi.

Odvolaný šéf Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky se chce bránit právní cestou. A část rady ústavu vedená jejím místopředsedou Patrikem Bendou chce nyní Hazdru pro neposlušnost odvolat:

"Já samozřejmě navrhnu odvolání pana ředitele. Předpokládám, že na tom i v radě najdu shodu, protože jsme nejvyšší orgán ústavu a naší zákonnou povinností je dohlížet na činnost ředitele. A když ředitel jaksi odmítne respektovat naše stanovisko k projednávanému bodu, který ještě podle zákona s námi musí projednávat, to znamená, když to zákonodárce uvedl, tak to asi neuvedl jenom jako čirou formalitu, takže jestli ředitel jaksi odmítne respektovat náš názor, tak v podstatě rada nemůže zareagovat jinak, než odvoláním."

Tento názor ale není jednotný. Například členka rady Petruška Šustrová míní, že kvůli stížnostem na poškozování archiválií měl být Bukovszky už dávno odvolán. Neshody, které se v radě projevují od nahrazení Žáčka Pernesem, tak zjevně nekončí.