Netolicko

Netolice, foto: Petr Šmerkl, CC BY-SA 3.0 Unported

Se Zdeňkou Kuchyňovou se dnes vydáme do Netolic a nedalekého zámku Kratochvíle.

Město Netolice leží v šumavském podhůří zhruba na poloviční cestě z Českých Budějovic do okresního města Prachatic. Patří k nejstarším městům v Čechách - písemná zmínka se o něm objevuje dokonce už v roce 981 v Kosmově kronice. O jeho stáří svědčí i množství mohyl a pohřebišť v okolí. Díky své strategické poloze na křižovatce několika důležitých obchodních stezek, se zdejší hradiště stalo důležitým obchodním a správním centrem celého kraje. Za husitských válek bojovali netoličtí na straně husitů. Zvláště při tažení Jana Žižky proti Zlaté Koruně a Prachaticím, které monopolně ovládaly výnosný obchod se solí, což byla vítaná záminka zbavit se konkurence. Dnes je historické jádro Netolic vyhlášeno městskou památkovou zónou a jak uvedl starosta Oldřich Petrášek, město se snaží přilákat turisty. Vzniká například projekt Historická krajina Netolicka, jehož součástí je vybudování zajímavé naučné cyklotrasy, která se nyní dokončuje.

Netolice,  foto: Petr Šmerkl,  CC BY-SA 3.0 Unported
Právě rybníkářství má v Netolicích velkou tracici, stejně jako chov koní či pekařství. Na netolických tažních koních údajně jezdil i Jan Žižka. Koně jsou zde chováni dodnes a na závodišti u zámku Kratochvíle se konají dostihy. Jak jsem se zmínila, město proslavilo i pekařství. Netolický pekařský cech získal své výsady již ve čtrnáctém století a byl nejstarším v Čechách. Dodnes se v okolí pro netolické užívá hanlivá přezdívka "buchtáři". Přesto je netolický chléb pojmem dodnes. Přímo v centru města se nachází rozsáhlé Přemyslovské hradiště, které je národní kulturní památkou.
Zámek Kratochvíle,  foto: Archiv NPÚ
Nedaleko Netolic, asi 2 kilometry od města stával kdysi dvůr Leptáč, který byl majetkem známého stavitele rybníků a rožmberského správce Jakuba Krčína z Jelčan. Tehdejší Rožmberkové s ním pozemek vyměnili a nechali na bažinatém terénu postavit už zmiňovaný lovecký zámeček Kratochvíli, kolem kterého byla zřízena rozsáhlá obora pro zvěř. Jak uvedl kastelán Vojtěch Troup, zámek je jednou z nejvýznamnějších renesančních památek v České republice. Na zámku se v roce 1599 delší období zdržoval se svým dvorem i poslední z Rožmberků známý Petr Vok. V letních měsících se dnes v zámecké zahradě koná řada divadelních představení. V současné době je na Kratochvíli expozice českého animovaného filmu, která je, jak dodal Vojtěch Troup, považována za světový unikát. Netolice mají i své slavné rodáky. Například Štěpánek Netolický je zakladatelem českého rybníkářství. Jeho dílem jsou například velké rybníky jako Opatovický či Horusický. Jeho nejvýznamnějším dílem je pak tzv. Zlatá stoka na Třeboňsku, dlouhá 48 kilometrů. Štěpánek Netolický stojí tak ve stínu už zmiňovaného populárního rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan, který později využil jeho myšlenek a projektů mimo jiné i na rybníky Svět a Rožmberk. V Netolicích se narodil i Josef John, schwarzenberský lesník, který přispěl k vyhlášení Boubínského pralesa přírodní rezervací. Na Boubíně je na jeho památku postaven tzv. Johnův kámen. V Netolicích hrál i významný český spisovatel a herec - Josef Kajetán Tyl.

10
49.049177000000
14.196335800000
default
49.049177000000
14.196335800000
49.058738690000
14.168286320000