Nomura chce od českého státu 30 miliard odškodnění za IPB

Nizozemská společnost Saluka požaduje na České republice náhradu škody přesahující 30,5 miliardy korun. O tuto částku měla firma přijít kvůli protiprávnímu postupu státu v Investiční a poštovní bance. Podrobnosti má Kateřina Brezovská:

Zaplaťte nám třicet miliard za Investiční a poštovní banku, nebo vás zažalujeme u mezinárodní arbitráže. S tímto sdělením pro české státní orgány přijeli ve středu do Prahy představitelé bankovního domu Nomura, který měl až do červnové nucené správy hlavní slovo v IPB. Nomura se cítí v případě této bývalé třetí největší české banky obětním beránkem. Český stát ji prý poškodil uvalením nucené správy a bleskovým prodejem IPB. Formálně nyní uplatňuje nárok vůči Česku nizozemská investiční společnost Saluka. Ta patří do impéria Nomury a právě na ni byl podíl Nomury v IPB převeden. Saluka tak byla oficiálním akcionářem IPB. Svůj požadavek nyní opírá o ustanovení Smlouvy o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČR a Nizozemským královstvím z roku 1991. Podle názoru Saluky Česká republika podnikla "sérii nekalých diskriminačních kroků, které zásadním způsobem ovlivnily hodnotu investice v ČR a které jsou porušením práva na ochranu investic zajištěného smlouvou". Které konkrétní kroky České republiky měly Saluku poškodit, to přiblížil spolupracovník generálního ředitele Nomury pro střední a východní Evropu Randalla Dillarda Jan Martínek: Ministerstvo financí má však opačný názor. Jak uvedl mluvčí ministerstva Libor Vacek, Česká republika má čisté svědomí. Nomura se však domnívá, že prodej IPB nuceným správcem Petrem Staňkem byl proveden podle "předem připravovaného plánu na převod podniku IPB na ČSOB", kterého se účastnilo i české ministerstvo financí. Vedení Nomury tvrdí, že se již měsíc snaží o oficiální komunikaci s českými úřady. Ministerstvo financí však podle nich nijak nereagovalo. Pokud od podání nároku, jenž byl v tichosti české straně předán před třemi týdny pařížskou kanceláří britské právní firmy Freshfields, zastupující Saluku i Nomuru, uběhne šest měsíců, aniž by došlo ke smírnému řešení, bude se sporem zabývat arbitrážní řízení. To by podle česko-nizozemské smlouvy zajistil arbitrážní institut Obchodní komory ve Stockholmu. Ministr financí Pavel Mertlík v reakci na oznámení Nomury řekl, že ministerstvo financí požadavky Nomury právě analyzuje.