Nová naděje pro Schindlerovu archu

Bývalá Schindlerova továrna, foto: Miaow Miaow, Wikimedia Commons, Public Domain

Příběh Oskara Schindlera a 1200 Židů zachráněných během druhé světové války se díky režiséru Stevenu Spielbergovi dostal do obecného povědomí. Málokdo ale ví, že továrna, ve které Schindler Židy zaměstnával, pořád stojí. Nachází se ve městečku Brněnec a už po dlouhou dobu chátrá. Léta se diskutuje o tom, že se továrna zrestauruje a přebuduje na muzeum s památníkem. Poslední iniciativa na obnovu budovy pochází od příslušníků rodiny Low-Beer, která továrnu vlastnila až do roku 1938, kdy na místo přišli nacisté. Potomci rodiny později založili vlastní nadaci a dnes spolupracují s místní komunitou, aby do budovy vrátili život. S Danielem Low-Beerem mluvil redaktor David Vaughan.

Daniel Low-Beer, foto: David Vaughan
Řekněte nám něco o významu této chátrající továrny v malém moravském městečku?

„Není to jen chátrající továrna. V první řadě patřila mé rodině až do roku 1938.”

Co se v ní vyrábělo?

„Byla to jedna z mála továren, kde se zpracovávala vlna až do konečného produktu. Takže se v ní vyráběly vlněné látky. Vše ale skončilo roku 1938. Po osmdesáti letech jsme se vrátili a chceme se znovu angažovat.“

Když říkáte, že vše skončilo roku 1938, myslíte tím, že továrnu obsadili nacisté.

„Museli jsme utéct – naše rodina – a zachránit si život. Rozutekli jsme se po celém světě. Když se podíváte na historii rodiny Low-Beer, jejich domovem byla tahle část Československa, Morava. Tady vyrostli, postavili si továrny, vybudovali vlastní kulturu. A teď žijí všude po světě, jen ne tady.“

Navíc to byla úspěšná rodina průmyslníků.

Bývalá Schindlerova továrna, foto: Miaow Miaow, Wikimedia Commons, Public Domain
„Ano. Byli velmi úspěšní, a tady byli doma. Mohli se tu volně projevovat jako Češi, Židé, jako Evropané. Můžete to vidět v domovech, ve kterých žili, a v některých továrnách. Tahle továrna měla za války svou vlastní historii, stala se z ní Schindlerova archa, kterou mnozí znají díky filmu Schindlerův seznam od Stevena Spielberga. Bylo to jedno z mála míst, kde se Židé nepopravovali. Byl to sice koncentrační tábor, to ano, ale spoustu Židů se tu zachránilo právě díky Oskaru a Emilii Schindlerovým. Teď tu vidíte pouze chátrající budovu, ale naším cílem je vybudovat na jejím místě muzeum a ukázat světu, co se tu opravdu stalo. Také bychom chtěli ztvárnit dějiny posledních 150 let prostřednictvím historie naší rodiny. Budova je mimo jiné důležitým místem pro místní komunitu, takže tu chceme uspořádat různé akce ve prospěch regionu.“

Oskar Schindler, foto: ČT24
Díky osudu Vaší rodiny a skutečnosti, že museli všichni utéct, se z Vás stal Angličan. Musíte tu asi řešit spoustu logistických problémů ve snaze vykopnout projekt ve spolupráci s místními. Jak se s tím potýkáte?

„Zaprvé, pro mě to znamená obnovení partnerství, které jsme měli s vesnicí a místními lidmi. Máme tu opravdu dobrý tým. Známe továrnu, vyznáme se v místní politice. Podařilo se nám znovu obnovit partnerství mezi naší rodinou a místní komunitou.”

Takže se Vaše snaha setkala s nadšením…

Bývalá Schindlerova továrna, foto: Luboš Kozel, archiv ČRo
„Jde o mnohem víc než pouhé nadšení. Právě místní lidé přišli s plány jak zachránit budovu. V současné době pracují na přestavbě schodiště, na podpoře střech. Chtějí zabránit tomu, aby se budova zřítila, také se věnují jiným záležitostem, které je potřeba vyřešit, aby tento projekt byl úspěšný. My se snažíme vrátit na místo rodinnou historii. Chceme, aby se Schindlerova archa stala domovem různých sbírek, které budou vyprávět různé příběhy: příběh Oskara a Emilie Schindlerových, příběh filmu Schindlerův seznam, příběh německé, české a židovské komunity v tomto regionu.“

V které fázi se teď nacházíte, co se týče získávání finančních prostředků?

„Máme dva cíle. Prvním cílem je zachránit budovu, druhým je přestavět archu. Zatím se nacházíme v první fázi, ve které chceme zajistit budovy, které by se bez naší pomoci v průběhu dalších šesti, dvanácti měsíců zřítily. Také jsme otevřeli poměrně transparentní a otevřenou debatu o tom, jak by se měla budova využít pro vykreslení příběhu Oskara a Emilie Schindlerových, příběhu této továrny a dalších příběhů, díky kterým je toto místo historicky tak důležité.“

Příběh Oskara a Emilie Schindlerových je známý hlavně díky románu Thomase Keneallyho, Schindlerova archa, a filmu Schindlerův seznam od Stevena Spielberga. Plánujete je nějak zařadit do projektu?

„Spolupracujeme s různými skupinami lidí. Začali jsme s nadací Shoah Foundation, která zprostředkovala přímé rozhovory se Schindlerovými Židy. Určitě bychom rádi spolupracovali i se Spielbergem. Středobodem projektu by mělo být promítání filmu na místě, kde se vše skutečně odehrálo. Jdeme na to krok za krokem. Také spolupracujeme s místní komunitou a za pomoci našich partnerů chceme toto místo dále rozvíjet.“

Proč je toto místo i v současnosti tak důležité?

„Historie vždy sahá až do současnosti a tady se jedná o výjimečný příběh z dob druhé světové války. Je zásadní pro židovskou historii tohoto regionu, pro historii Československa i celé Evropy.“

10
49.626057640000
16.520347600000
default
49.626057640000
16.520347600000