Nová přírodní rezervace ve Slavkovském lese? Vědci tam odhalili přírodní bohatství

Smrkové porosty, louky a rozsáhlá rašeliniště s několika minerálním prameny. Tak to vypadá ve Slavkovském lese, na území Mezi Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi a Kynšperkem nad Ohří. Nedávný průzkum minerálních pramenů tam odhalil skryté přírodní bohatství. Kvůli jeho ochraně by mohla vzniknout nová přírodní rezervace.

Foto: Naďa Krásná,  Český rozhlas

Rašeliniště ve Slavkovském lese mají obrovský význam zejména pro minerální prameny vyvěrající v okolí západočeských lázní. Rostou tam mnohé vzácné a chráněné rostliny a vyskytuje se tam také mnoho druhů zvěře.

Nedávno vědci z Botanického ústavu Akademie věd dokončili výzkum zaměřený na druhy sice oku neviditelné, leč pro vodní svět zásadní – sinice a řasy. „Zkoumali minerální prameny doslova pod mikroskopem,” řekl ředitel Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les Jindřich Horáček.

Foto: Přemysl Tájek,  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Zadáním průzkumu bylo podle něj zjistit na vytipovaných lokalitách vývěrů kyselek složení řasových společenstev v současnosti, ale i v hluboké historii - během mladších čtvrtohor.

„Byly odebrány vzorky ze čtyřiceti lokalit rozličného charakteru jako prameniště, minerálky, potoky, tůně a rašeliniště. Celkem bylo při tomto průzkumu nalezeno 330 druhů sinic a řas, z toho 110 druhů rozsivek,” přiblížil Horáček v tiskové zprávě.

Foto: Jana Kulichová,  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Rozsivky jsou jednobuněčné řasy a hlavním sledovaným druhem byla především rozsivka Pinnularia ferrophila, která je uzpůsobená k životu v železitých minerálních vodách.

„V Česku bohužel nemáme ustanoven seznam ohrožených druhů řas. Nicméně při porovnání s německým Červeným seznamem sladkovodních rozsivek bylo ve Slavkovském lese nalezeno 12 druhů s určitým statusem vzácnosti či ohroženosti, což je poměrně vysoké číslo,” uvedla Jana Kulichová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Potřebují světlo

Foto:  Jana Kulichová,  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Cílem průzkumů bylo také odhalit, jaké vlastnosti vodního prostředí jsou nejvhodnější pro výskyt rozsivek, aby bylo možné stanovit optimální péči o tato území do budoucna. Vědci zjistili, že rozsivky jsou hlavně v místech nedotčenými lidmi.

„Zjistili jsme, že Slavkovský les je druhově bohatý na rozsivky. Nejlepší jsou pro ně nejpřirozenější minerální vývěry, které nejsou vůbec upravené. Jedním výstupů, kterým bychom rádi pomohli těmto společenstvím je vyhlášení nové přírodní rezervace,“ řekla Českému rozhlasu Jana Rolková z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Přírodní rezervace by měla vzniknout v okolí Číhané na Chebsku. Agentura ochrany přírody a krajiny teď jedná s majiteli pozemků.

Foto: Lubor Ferenc,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

„Krom samotného vyhlášení přírodní rezervace, což je takový první stupeň, předpokládáme, že bychom se tam dělali nějaké vyřezávky, aby se trošku některé minerální prameny odkryly těm rozsivkám. Ony jsou to fotosyntézující organizmy, takže potřebují světlo,“ doplnila Rolková.

Výzkum také potvrdil, že vzácné a ohrožené druhy rozsivek minerálních pramenů Slavkovského lesa mají podle fosilního záznamu a současného výskytu nepřetržitý vývoj od hluboké minulosti konce doby ledové až po dnešní dny.

10
50.00681416220566
12.791366069263038
default
50.00681416220566
12.791366069263038