Nové QSL karty pro posluchače Radia Praha

Blíží se Nový rok a s ním také nabídka nových QSL karet Radia Praha. Těch je tradičně osm a jsou zasvěceny důležitým postavám české literatury od první poloviny 19. století po současnost.

Karel Hynek Mácha  (1810-1836) zakladatel moderní české poezie,  romantický básník a prozaik. Psal česky a německy. Proslavil se až po své smrti především lyrickoepickou básní Máj. | Foto: public domain
První z poslechových karet představuje Karla Hynka Máchu jako zakladatele moderní české poezie a kromě básníkova portrétu na ní najdete i vyobrazení titulní strany prvního vydání vrcholného díla českého romantismu - jeho básnické skladby Máj.

Bohém, anarchista, novinář a nenapravitelný šprýmař – všechny tyto charakteristiky se obvykle pojí se jménem Jaroslava Haška, jehož Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války byly přeloženy do 54 jazyků.

Třetí z nových poslechových karet vám nabídne jak malý portrét Franze Kafky, tak také záběr svérázného pomníku z dílny sochaře Jaroslava Róny. Socha stojí v centru Prahy a připomíná vnitřní rozpolcení autora Procesu, Zámku nebo Proměny. A na kartě samotné nechybí ani ukázka Kafkova rukopisu.

Karel Čapek  (1890-1938) spisovatel,  dramatik,  novinář,  filosof,  překladatel,  významná osobnost české literatury meziválečného období. Mezi jeho nejznámější díla patří román Válka s mloky a drama RUR,  kde poprvé použil slovo robot.  | Foto: ČTK
Dal světu pojem 'robot' a v české literatuře i žurnalistice zanechal nesmazatelnou humanistickou stopu – připomíná další karta Karla Čapka, autora románů Krakatit nebo Válka s mloky, i dramatických děl Věc Makropulos, Bílá nemoc či Matka. Autorův portrét je na kartě doplněn kresbou štěněte Dášeňky.

Češi se mohou chlubit pouze dvěma nositeli Nobelovy ceny. Tu v pořadí druhou, a zatím poslední, v roce 1984 získal v oboru literatury představitel meziválečné avantgardy, spoluzakladatel poetismu, básník Jaroslav Seifert. Další z našich nových QSL karet kromě jeho podobizny obsahuje právě faksimile Nobelovy ceny.

Šestá karta připomíná, že doma populární a ve světě známý Bohumil Hrabal byl mimo jiných knih autorem Ostře sledovaných vlaků, tedy předlohy stejnojmenného Oscarem ověnčeného filmu.

Milan Kundera již léta nepíše česky, své romány do češtiny nepřekládá a překládat jiným nepovoluje. Přesto nemůže být z české literatury vymazán. Důvody jsou zřejmé a jmenují se například Žert, Nesnesitelná lehkost bytí či Nesmrtelnost.

Nejmladším z osmi vybraných představitelů české literatury je dramatik a esejista, jehož proslulost právě před dvaceti lety podtrhl fakt, že jako neformální vůdce sametové revoluce byl zvolen československým prezidentem. Po dva a půl roce v této funkci se poté Václav Havel stal na deset let také hlavou samostatné České republiky.


Těchto osm QSL karet můžete do svých sbírek zařadit, když nám pošlete poslechovou zprávu na známou adresu Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika, anebo do e-mailové schránky [email protected]