Novela církevního zákona

Bohosluzba Starokatolicke cirkve

Návrh zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví, který ve středu přijala česká vláda upravující vztah státu k náboženským subjektům by měl nově vzniklým církvím a náboženským společnostem usnadnit cestu k dosažení právní subjektivity. Podrobnosti má Jaromír Marek.

Registrace by měla být, podle rakouského vzoru, rozdělena do dvou stupňů. Pro první stupeň registrace bude místo dosavadních 10.000 podpisů potřeba pouze 300 a církev získá statut právnické osoby. O druhý stupeň registrace, který otevře cestu ke státní dotaci, k možnosti provozovat školská zařízení či k působení v armádě či věznicích, bude možné žádat až po desíti letech existence církve a po získání dvou promile obyvatelstva ČR, což je přibližně 10.000 lidí za své stoupence. Důvody, které vedly vládu k této podmínce vysvětlil předkladatel zákona ministr kultury Pavel Dostál.

"Těch deset let je tam proto, aby bylo zřejmé, jak a jakým směrem se ono náboženské společentsví nebo církev vyvíjí. tato zvláštní oprávnění nemají nic společného s náboženskou svobodou a Listinou základních lidských práv a svobod. Stát má právo vybrat si svého partnera k těmto veřejným službám a na základě jejich desetileté činnosti chce posoudit, jestli mohou být partnerem nebo ne."

Už dnes existující historické církve dostanou licenci 2.stupně automaticky. Novela zákona umožní zaregistrovat i ty církve, které dosud, pro malý počet stoupenců, nesplňovaly deseti tisícovou podmínku, například anglikáni, nebo muslimové. Podle Muhameda Ali Šilhavého, nestora české muslimské obce je však navrhovaný zákon stejně didkriminující jako ten dosud platný.

"Já to považuju za naprostou diskriminaci, protože kdyby tady byl třeba jen jeden člověk má právo, aby bylo plně uznáno jeho náboženské přesvědčení. Nezáleží přece na tom jestli je vás deset, sto, tisíc nebo deset tisíc. Mají plná ústa tolerance a humanity, ale když má přijít k praxi, tak se ukáže, že to jsou jen slova řečená do větru."

Muslimskíá obec se tedy nebude pokoušet na základě nových pravidel o registraci?

"Ale ano, pokoušet se bude, ale považuji to za urážející, že musíme takto o uznání žebrat. Protože například Muslimská náboženská obec v Praze byla uznána už v roce 1935."

Většina poslanců, kteří budou o přijetí zákona rozhodovat, nemá k novele vážnější výhrady. Zákon totiž neřeší otázku financování církví. Tím se bude zabývat zvláštní zákon.