Novela zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnot by měla zamezit krádežím a nelegálním vývozům

Vláda se rozhodla učinit přítrž stále častějším krádežím kulturních památek a jejich odlivu do zahraničí, proto v pondělí schválila novelu zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Pokračuje Vilém Faltýnek.

Jedná se o vládní návrh novely zákona. Jejím předkladatelem byl ministr kultury Pavel Dostál. Jak říká, vedla ho k tomu obava z vytunelování českého kulturního dědictví, zvlášť obava o osud těch památek, které jsou na volně přístupných veřejných místech.

Přibývá, a to je alarmující, krádeží kulturních a uměleckých předmětů nejen v interiérech, ale v poslední době nepředstavitelným způsobem vzrostly krádeže v exteriérech, tedy v terénu. To znamená, že se ztrácejí kříže, boží muka, ztrácejí se dlažební kostky, prostě to, co má nějakou historickou hodnotu, se krade a prodává.

Tuto neblahou skutečnost potvrzuje také historička umění z Muzea okresu Benešov, Libuše Váňová:

"Posledních dejme tomu deset let se díky krádežím a různým nepravostem ten fond památek velice snížil jak v rámci regionu, tak i v rámci republiky, zejména třeba u sakrálních objektů."

Předloha počítá s odborným posouzením, zda vyvážený předmět je, či není kulturní památkou. Stanoví také síť vybraných muzeí a galerií, která budou žádosti o vývoz posuzovat. Smyslem novely je podle Dostála především zabránit vývozu:

"Tento zákon by měl ztížit zlodějům dostat tyto věci ze země. Protože pro ně mají cenu, jenom když jsou venku."

Proto předloha nově zavádí také některá ustanovení o činnosti celních orgánů a možnost uplatnění zákazu trvalého vývozu zvláště ohrožených typů předmětů vyhláškou ministerstva kultury. Nový zákon také odstraňuje dosavadní nedostatky legislativy tím, že rozlišuje vývoz kulturních hodnot na dobu určitou a trvalou. Podle ministra Dostála se týká dočasný vývoz nově také některých předmětů kulturní hodnoty.

"Na rozdíl od některých předmětů, které nejsou kulturní památkou, protože kulturní památku prostě bez souhlasu vlády vyvážet nesmíte, takže i u některých předmětů kulturní hodnoty lze povolit jen dočasný vývoz."

Novela však podle ministra zřejmě narazí na odpor některých zákonodárců a již nyní proti ní vystupuje lobby starožitníků. "Vůbec není pravdou, že je v rozporu s volným pohybem zboží," zdůraznil Dostál. Považovat artefakty za pouhé zboží je podle něj vulgarizace problému.