Nový občanský zákoník se inspiroval v Německu a Rakousku

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil seznámil minulý týden veřejnost s novou podobou občanského zákoníku. Ten má upravovat tři hlavní okruhy: rodinu, vlastnictví a smlouvy. Pospíšil by chtěl ještě letos dostat návrh do Parlamentu. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Nový občanský zákoník připravovali odborníci osm let a měl by nahradit mnohokrát novelizovaný kodex z šedesátých let. Celkem se museli právníci vypořádat s více než třemi tisícovkami připomínek. Kvůli tomu například neprošly některé původní návrhy. Neprošlo například zrušení církevních sňatků, takže stejně jako dosud by mohli oddávat úředníci i zástupci státem registrovaných církví. Podle ministra Jiřího Pospíšila je hlavní předností kodexu přehlednost a logické sjednocení soukromého práva do jediné právní úpravy.

„Tento občanský zákoník je nepolitický, nadstranický, byl psán experty na občanské právo.“

Ministr říká, že navrhovaná úprava ovlivní život všech občanů Česka na desítky let dopředu. Výrazně rozšiřuje práva občanů. Například v oblasti dědického práva budou moci občané lépe odkazovat majetek. Klíčová jsou také ustanovení pro občany, kteří byli poškozeni a byla jim způsobena újma na zdraví. Nový zákoník ruší dosavadní finanční limity. Nově je také upravena otázka svéprávnosti pro občany, kteří trpí určitou duševní poruchou. Manželství je nově definováno pouze jako svazek muže a ženy. Nehovoří se už tedy o svazku k vytvoření rodiny a výchově dětí. A to se nelíbí třeba lidovcům. K dalším novinkám patří i to, že zvíře už nebude podle zákona věcí. Ministr Jiří Pospíšil si chce stejně jako u trestního zákoníku zajistit podporu opozice. ČSSD ale zatím kodex spíše kritizuje. Výhrady shrnuje poslanec Jeroným Tejc.

„Návrh je málo srozumitelný. My jsme stoupenci toho, aby občanský zákoník, který provází při svém jednání každého člověka každý den, byl natolik srozumitelný, aby občané byli schopni bez navštívení advokáta mu porozumět, alespoň v těch základních tezích.“

Jiří Pospíšil,  foto: autor
V podobném duchu hovoří také advokátka Dagmar Raupachová.

„Mohu zcela jistě souhlasit s tím, že to bude ucelená norma, že to bude určité sjednocení soukromého práva. Mnohem opatrnější bych už ale byla při volbě termínu přehledný. Jestliže má nové úprava asi 2800 paragrafů, tak to už samo o sobě nebude pro lidi moc přehledné. Lidé musí zákoníku rozumět.“

Ministr Jiří Pospíšil s těmito výhradami nesouhlasí.

„Ve všech západních zemích, které mají moderní občanské zákoníky, se jedná o obsáhlé kodexy. Zkrátka dáváme občanům práva, a to zabere určitý prostor. Pokud doplňujeme věci, které chybí v občanském zákoníku a které jsou ku prospěchu občanům, pak si myslím, že rozsáhlejší text nevadí.“

Ministr si prý nechal vypracovat také posudek Ústavu pro jazyk český. Podle posudku je zákoník dobře srozumitelný i pro běžného občana. Podle ministra neobstojí ani námitka, že se kodex neinspiroval v anglosaském právu. Inspiraci naopak hledal v sousedních zemích Německu a Rakousku.

„Německo a Rakousko jsou české právní kultuře nejblíže. Je zde středoevropská právní kultura. Ukazuje se, že německý justiční systém je v zásadě nejefektivnější v Evropě.“

Pospíšil by chtěl, aby nový zákoník začal platit od roku 2012.