Vláda navrhuje nový model sněmovních voleb

Po minulých volbách do poslanecké sněmovny v roce 2006 se zvedla vlna kritiky na stávající volební systém. Nikdo ale nedovedl s jistotou předpovědět, zda se po této zkušenosti systém změní. Vláda nyní skutečně schválila balíček novel volebních zákonů, jejichž cílem by mělo být zefektivnění voleb i spravedlivější přepočet hlasů. Navrhuje například bonus pro vítěze, aby bylo možné s s větší jistotou sestavit vládu v případě podobně těsného výsledku, jaký nastal naposledy.

Vláda původně vybírala ze šesti návrhů. V užším výběru mezi třemi variantami, holanskou, skotskou a řeckou, z vítězila nakonec poslední jmenovaná - řecká. Tento model v prvním skrutiniu rozděluje mandáty v krajích srovnatelných co do počtu obyvatel a ve druhém rozděluje neobsazené mandáty, které připadnou celostátnímu vítězi. Všechny tři finální varianty přinášejí návrat k poměrnému systému, aby nebyly znevýhodněny malé strany. Lišily se zejména podobou bonusu pro vítěznou stranu. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil:

"Odsouhlasená varianta řecká počítá s tím, že se hlasy přerozdělí takzvanou Hagenbach-Bischoffovou metodou, což je ten nejklasičtější způsob, jak v poměrném systému přepočítat hlasy. Platil na území České republiky v 90. letech, není to tedy experiment, že bychom přecházeli do systému, který u nás neexistuje. A vždycky tento Hagenbach-Bischoff generuje to, že nám na konci zbude kolem 10 mandátů."

"To není žádné sociální inženýrství, není to pokus jak namodelovat příštího vítěze,"říká ke zvolenému modelu premiér Mirek Topolánek.

Zleva: Jan Zahradil,  Mirek Topolánek a Petr Gandalovič,  foto: ČTK
Současný systém podle něj nezaručuje ani rovnost hlasů ani jasné většiny. Připomíná, že debata o kvalitě českého volebního systému se vede už 12 let, ale žádný pokus o změnu zatím nebyl úspěšný.

"My budeme představovat opozici a řekl bych speciálně sociálním demokratům výhody tohoto systému, tak aby se nám podařilo získat většinu pro tuto změnu."

Ministr spravedlnosti poukazuje na to, že nový systém je spravedlivější k menším stranám a ostraňuje i potenciální neústavnost stávajícího systému.

"Odstraňujeme dosavadní platný stav, že menší politické strany potřebovaly až dvojnásobek hlasů voličů k tomu, aby získaly jedno křeslo v parlamentu, a vyvstala tedy otázka, zda vůbec ten systém není v rozporu s Ústavou České republiky, kde je řečeno, že všichni občané mají stejné volební právo."

Opoziční poslanec Jeroným Tejc z ČSSD naopak z neústavnosti obviňuje nově navržený systém:

"Buď platí to, aby hlas voličů měl stejnou váhu, stejnou hodnotu, a nebo prosazuje bonus pro vítěze. Já jsem přesvědčen, že ten předložený návrh je protiústavní a myslím, že bonus pro vítěze nepatří do tradiční demokratické společnosti. Je potřeba se bavit o tom, jestli skutečně odpovídá váha voličského hlasu tomu, jak se projeví v poslanecké sněmovně. Jsem ochoten diskutovat například o tom, aby volební obvody byly souměřitelné."

Politolog Tomáš Lebeda má k řecké variantě několik výhrad. Problematická je podle něj například skutečnost, že volební formule není neutrální a zvýhodňuje velké kraje. Umí si představit, že by tato varianta zlepšila současný stav, ke skutečně dobrému volebnímu systému má však ještě daleko.

Součástí problematiky, kterou vláda v pondělí projednávala, byla také senátní novela zákona, která otevírá možnost korespondenční volby: "Senátní návrh na korespondenční volbu byl podpořen jednomyslně," uvedl premiér Topolánek. Pokud tedy bude tento návrh schválen i ve sněmovně, mohli by podle něj volit zejména Češi žijící v zahraničí.