Vláda schválila část sociálních reforem i nový občanský zákoník

Foto: ČTK

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek prosadil ve vládě první část svých reformních zákonů - novelu zákona o poskytování dávek handicapovaným a další novelu, která mění normy o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách a státní sociální podpoře. Z dílny ministerstva spravedlnosti zase putuje do sněmovny nový občanský zákoník, který experti připravovali celých deset let.

Jaromír Drábek,  foto: ČTK
Nové sociální reformy zpřísňují pravidla pro vyplácení podpory, zvyšují pokuty za nelegální práci a zlepšují postavení rodičů, kteří pobírají rodičovský příspěvek, ale chtějí si přivydělat. Podle ministra mají změny pomoci těm, kteří dávky opravdu potřebují.

"Chceme umožnit větší volnost, umožnit efektivnější nakládání s těmi prostředky, naopak zacílit přísněji ty dávky, které stát poskytuje těm okruhům osob, které pomoc státu potřebují, a zároveň jdeme cestou výrazného snížení administratiních nákladů, zjednodušováním a slučováním agend."

Už v pondělí Drábek ustoupil v části návrhů, kterou kritizovali zdravotně postižení. Národní rada zdravotně postižených se například bála, že handicapovaní přijdou o část výhod spojených s používáním průkazu zdravotně a tělesně postižených. Ve středu proto předala premiérovi Petru Nečasovi petici s víc než 53 000 podpisů. Předseda rady Václav Krása pak Českému rozhlasu řekl:

Václav Krása,  foto: ČTK
"My tam požadujeme, aby se změnil způsob posuzování nároku na příspěvek na péči, aby se změnila výplata příspěvku na péči přímo klientům. Navrhujeme, aby obyvatelé v ústavních zařízeních měli v zásadě možnost získat kapesné, pokud mají nedostatečné příjmy a nezbývají jim žádné prostředky. Oni si pak nemůžou ani doplatit léky a podobně."

Zástupci Rady zdravotně postižených se s ministrem Drábkem nakonec domluvili, že normy budou podle dohody upraveny ještě před odesláním do sněmovny. Václav Krása považuje za klíčové, že příspěvek na péči budou i nadále dostávat klienti a ne poskytovatelé péče. Kompromis se týká také sociální karty, která měla nahradit průkazy ZTP. Karta nebude fungovat jako platební.

"Klient bude moci říci, že chce příspěvek na péči či jiné dávky přímo na svůj účet, případně v hotovosti, takže ta karta sociálních systémů (protože my jsme nesouhlasili s vlastním názvem sociání karta) pro nás bude mít úlohu spíš identifikační."

Zleva Jiří Pospíšil,  Kamil Jankovský,  Petr Nečas,  Jaromír Drábek a Alexandr Vondra,  foto: ČTK
Podle ministerstva má reforma kromě Národní rady zdravotně postižených také podporu Svazu měst a obcí. Ten to však podle informací ČTK popřel. Odbory proti reformám nejsou, reformovat se však podle nich má to, co nefunguje a výsledkem má být zlepšení současného stavu. Drábkův balík zákonů podle nich naopak současný stav zhoršuje a slibované úspory jsou jen nerealistickým přáním. Tomu, že by reformy zlepšily současný stav, nevěří ani předseda Rady postižených Václav Krása, nicméně v rozhovoru pro Český rozhlas potvrdil, že dohodu s ministrem Drábkem respektuje.

"Já jsem řekl a je to v té naší dohodě i podepsáno, že ji budeme respektovat. Nemyslím si, že ty zákony nějak významným způsobem posunují nebo zlepšují život lidí se zdravotním postižením. Všechny jsou dělány s hlavním ethosem úspor. Myslím si, že zákony by měly být také přijímány proto, aby zlepšovaly postavení lidí nebo měnily jejich situaci k lepšímu. Nemyslím si, že tomu tak je, ale já jsem rád, že jsme se dokázali dohodnout, a tudíž tu dohodu respektuji."

S větším pochopením se setkává nový občanský zákoník, který upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila jde o největší legislativní práci za posledních dvacet let.

Jiří Pospíšil,  foto: ČTK
"Zákon je moderní, liberální a na druhou stranu vychází z historických tradic. Obsahuje rodinné právo, tzn. inkorporuje v sobě samostatný zákon o rodině, upravuje majetková práva, závazky dědění a v obecné části samozřejmě obecné instituty občanského práva, jako je například podoba fungování právnických osob."

Nový kodex přivítal i premiér Petr Nečas. Také podle něj je zákoník moderní a navíc pomůže upravit současnou roztříštěnost.

"Obsahuje více než 3000 paragrafů a současně s tímto zákonem se na druhou stranu ruší 231 jiných právních předpisů. Já bych chtěl říci, že skutečně považuji za velice dobré, že vláda dotáhla tuto věc do konce a je připravena tento občanský zákoník poslat do parlamentu."