Nový silniční zákon může poškodit vozíčkáře

Připravila Milena Štráfeldová.

Od počátku července by podle nového zákona mohl na českých silnicích jezdit až jeden milion vozidel s označením invalidního vozíku, tedy každý třetí automobil. V současnosti může speciální označení vozíčkáře pro svůj automobil získat jen člověk s vážným tělesným postižením nebo ten, kdo je zcela odkázán na invalidní vozík. Nový zákon však okruh osob, které budou moci symbol vozíčkáře využívat, značně rozšiřuje. Senátorka Daniela Filipiová, která je sama upoutána na invalidní vozík, k tomu uvedla:

"Je to zákon, na základě kterého označení vozidel symbolem vozíčkáře bude umožněno i lidem, kteří jsou zdravotně postižení, čili dejme tomu diabetici, kardiaci a tak dále."

Senátorka Filipiová je přesvědčena, že tak dojde k naprosté devalvaci mezinárodního symbolu, který je na celém světě přiznáván pouze osobám s těžkým tělesným handicapem. Označení vozů symbolem vozíčkáře, jak Daniela Filipiová upřesnila, bude mít i závažné důsledky v dopravě a zejména při parkování vozů ve městech.

"Vyhrazená místa pro vozíčkáře jsou specifická. Jsou tři a půl metru široká oproti standardním místům, která jsou dva a půl metru široká. A ten metr navíc je tam právě proto, aby dveře vozidla šly rozevřít a aby vozíčkář mohl z vozu vystoupit."

Vozíčkáři s novým zákonem nesouhlasí a hovořili o tomto problému i na setkání k desátému výročí vzniku Pražské organizace vozíčkářů. Tato organizace od r. 1991 zajišťuje pro vozíčkáře celou škálu služeb. Blíže o nich hovoří předsedkyně Pražské organizace vozíčkářů Zdenka Hanáková:

"Za deset let se můžeme pochlubit tím, že jsme provozovali služby osobní asistence. Bylo to s velikým vypětím. Můžeme se pochlubit, že se nám podařilo začít provozovat dopravní služby a za celou tu dobu jsme se zprofesionalizovali."

Pražská organizace pořádá pro vozíčkáře i ozdravné a rehabilitační pobyty, specializované poradny, vzdělávací kurzy, pomáhá jim zajistit osobní asistenty z řad studentů nebo důchodců, ale připravuje i celou řadu kulturních akcí. Jednou z nejbližších bude módní přehlídka v pražském hotelu Diplomat, při níž budou modely uznávaných módních návrhářek předvádět i sami vozíčkáři.