Nový zákoník chce chránit především člověka

Foto: ČTK

Poslanecká sněmovna přijala nový trestní zákoník. Pokud ho schválí senát a podepíše prezident, začne v České republice platit od ledna roku 2010. Moderní kodex nahradí zákoník z roku 1961, který už nedostačuje potřebám dnešní společnosti.

V čem bude nový? Definuje zločiny, které dřív neexistovaly, zpřísňuje postihy za těžké zločiny a zavádí nové mírnější formy trestu - tím dává soudcům možnost lépe diferencovat jednotlivé případy. Hlavní posun mezi starým a novým zákoníkem je podle poslance Marka Bendy v oblasti hodnotové.

"Základním atributem, který má být chráněn, je člověk, lidská bytost. Její důstojnost, její lidská integrita. A teprve až v druhé řadě majetek. My jsme byli z komunistického práva naučeni, že se v prvé řadě hájil společenský majetek, a trochu mechanicky se to převedlo, že se hájily majetky. A pak byly úplně nesrovnatelné tresty, že za znásilnění bylo možné dát dva roky a za podvod osm let. Docházeli jsme k absurditám. Takže tady je kladen velký důraz na to, že hlavním zájmem trestního zákoníku je chránit integritu lidské osobnosti se vším všudy."

Zákoník proto zavádí některé nové trestné činy, například nebezpečné pronásledování, doping, výtržnictví na sportovních stadionech, nabourávání do počítačových databází. Nově také rozděluje drogy na měkké a tvrdé.

Mirek Topolánek a Jiří Pospíšil (vpravo), foto: ČTK
Rysem nového zákoníkum, který je markantní na první pohled, je zpřísnění trestních sazeb. Předkladatel ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil to považuje za nejdůležitější změnu:

"Pro mě je klíčové, že došlo ke zpřísnění postihu trestných činů proti životu a zdraví. Dnes je možné za vraždu uložit trest až 15 let, bude to 20 let, u ublížení na zdraví je dnes 10 let, bude to 12 let. Ale i u jiných trestných činů, jako je zanedbání vyživovací povinnosti, se zvyšuje ze tří na pět let. To je velmi důležité."

Podle odborníků výše trestů přímo nevede k eliminaci trestných činů (nově označovaných za zločiny). Zvýšení sazeb je spíš prostředkem, jak mohou soudci v jednotlivých případech lépe trestat různou míru zavinění. K tomu navíc přispívá, že zákoník zavádí alternativní tresty, například tzv. domácí vězení, které nedevastuje osobní život člověka odsouzeného za lehčí přečiny, tím že je izolován ve věznici. Pražský advokát Oldřich Choděra k tomu říká:

"Už tím, že máte větší škálu trestů, které je možné uložit, má soudce větší možnost, aby diferencoval. Musí zvážit, jestli jste jednal se zlým úmyslem, jestli byla způsobena větší škoda, nebo jestli se jedná o nedbalostní delikt."

Do návrhu se v poslanecké sněmovně na poslední chvíli dostaly během diskuse ještě některé změny. Například snížení hranice trestní zodpovědnosti z 15 na 14 let ze zákoníku už jednou vypadlo, nyní ale sněmovna překvapivě přijala pozměňovací návrh, který ho do zákoníku vrátil. Ministr spravedlnosti Pospíšil to akceptoval.

"To co bylo kontroverzní a co vyvolalo diskusi zákonodárců, zda má být snížena věková hranice trestní zodpovědnosti na 14 let, to nakonec prošlo. Já to za problém nepovažuji, protože mnoho zemí EU má věkovou hranici 14 let, například Německo, Rakousko, Slovensko."

Odborná veřejnost vítá, že zákoník po 47 letech modernizuje trestní právo. Advokát Choděra zákoník přivítal, výhrady má ale k tomu, že ne vždy je srozumitelný i pro laickou veřejnost. Což by být měl:

"Aby vstoupil do obecného povědomí, a aby si jej lidé ve vlastním zájmu přečetli a aby se podle něj řídili."

Některé obtížně srozumitelné pasáže proto podle Choděry budou vyžadovat novelizaci, což opět přispěje k nepřehlednosti zákoníku.