Senátoři schválili nový trestní zákoník

Senátoři ve čtvrtek podpořili nový trestní zákoník. Pokud jej podepíše prezident, nahradí zákoník současnou normu ze šedesátých let. Kodex mimo jiné zpřísňuje sankce u násilných trestných činů a naopak snižuje některé maximální sankce za hospodářské delikty. Co dalšího je v zákoníku nového a jaké připomínky k němu mají senátoři?

Nový trestní zákoník například rozlišuje trestný čin vraždy a úmyslného zabití, zvyšuje horní hranici trestu za týrání svěřené osoby z 8 na 12 let a zavádí některé nové trestné činy. Snižuje také věkovou hranici trestní odpovědnosti z 15 na 14 let a stejná je podle něj hranice legálního sexuálního styku.

A právě tento bod vadil především lidovcům. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil tedy zákonodárcům přislíbil, že pomůže připravit novelu, která by tuto hranici upravovala jinak.

"Jaká konkrétní podoba bude v návrhu obsažena o tom budeme diskutovat. Ten návrh bude předložen v první polovině roku. To je můj slib a můj závazek."

Pro zákoník v Senátu hlasovalo 74 ze 76 přítomných. Proti byla jen z Marta Bayerová KSČM. Nesouhlasí se snížením věkové hranice a má obavu, že některé trestné činy by mohly být zmanipulovány proti komunistické straně.

"Čin se stává trestným v podstatě i když není společensky nebezpečný, stačí, když naplňuje podstatu trestného činu. Myslíme si, že by některé trestné činy mohly ohrožovat existenci naší strany, nelíbí se nám ta ideologizace."

Zákoník totiž počítá s až tříletým vězením za veřejné popírání nebo zpochybňování zločinů nacistů a komunistů proti lidskosti.

Senátor Miroslav Antl by sám navrhoval takzvaný absolutní doživotní trest, který v zákoníku není.

"Na jedné straně se velmi zpřísňuje výjimečný trest odnětí svobody o pět let, což je dost. Na druhé straně doživotí zůstává tak, že se pachatel může vrátit po dvaceti letech eventuelně při zostřeném doživotí po třiceti letech. Mně by se líbil tzv. absolutní doživotní trest. To znamená trest, který by vylučoval odsouzeného na doživotí od řádných občanů."

Jaroslav Kubera
Úpravu délky odnětí svobody u některých trestných činů by uvítal senátor Jaroslav Kubera z ODS.

"On nikdy nebude dokonalý, protože takový velký kodex, který má stovky paragrafů, tam se vždycky v praxi projeví chyba. To hlavní, co je na tom důležité, je to, abychom si uvědomili, že trestní zákoník je jeden z nejvážnějších. On často končí vězením a u nás se jak vazba tak vězení tak trošku podceňuje. "

Nový zákoník zavádí také alternativní trest až dvouletého domácího vězení s elektronickou kontrolou.

A co ještě přináší kodex nového?

Například se oproti nynější pokutě má za nelegální zaměstnávání cizinců hrozit až 5 let vězení, za napomáhání k neoprávněnému pobytu cizinců až 8 let. Zavádí také trestný čin nebezpečného pronásledování.