Pomoc obětem trestných činů

0:00
/
0:00

Obětem trestných činů by se v budoucnu mohlo v Česku dýchat svobodněji a jejich situace by mohla být přijatelnější. Vláda totiž na svém středečním jednání schválila návrh zákona, který má zajistit různé formy pomoci obětem trestných činů a posílit ochranu poškozených. Norma si za cíl klade také sjednocení nyní roztříštěné právní úpravy, aby byla pro oběti srozumitelnější a jednodušší.

Jiří Pospíšil,  foto: ČTK
Jedná se o úplně nový zákon. Dosud byla otázka obětí trestných činů neúplně upravena v několika právních předpisech. Schválená norma výrazně posiluje práva obětí trestných činů. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila by oběť měla mít k dispozici více informací než dosud:

"Našim cílem bylo dát oběti trestného činu jasný zákon, komplexní katalog práv, ve kterém si oběť bude moci najít, jaká má práva. Našim cílem je posílit právo oběti být informován, to znamená získávat jednotlivé informace z jednotlivých stádií trestního řízení, účastnit se aktivně těchto stádií, ale být třeba informován i o tom, že pachatel trestného činu vykonal trest a je propuštěn z vězení. Nově se upravuje otázka náhrady škody, kdy se posiluje právo na náhradu škody a u některých trestných činů proti životu a zdraví se posiluje možnost získat jistou formou paušální náhrady od státu. Bude-li přijat tento zákon, pak postavení oběti trestného činu v českém právním řádu bude obdobné jako v Německu nebo v Rakousku. Dojde tak k výraznému posílení její pozice."

Na tiskové konferenci po jednání vlády ministr Pospíšil některá ustanovení schváleného návrhu zákona upřesnil:

"Oběť bude moci se mnohem více účastnit jednotlivých procesních úkonů, získávat informace o věcech, které dosud neměla možnost získat, například otázka propuštění dotyčné osoby, která byla odsouzena za trestný čin, z detence nebo z vězení."

Šéf resortu spravedlnosti si také hodně slibuje od možnosti zastoupení oběti trestného činu zmocněncem:

"Zvláště jde-li o oběť trestného činu, která je jinak handicapovaná ať už třeba svou duševní pozicí, anebo i typem trestného činu, teba u sexuálních trestných činů. Taková oběť chce většinou mít u sebe nějakého důvěrníka, ať je to příbuzný nebo známý právník, a tak dále. Chce, aby takové osoba jej doprovázela k jednotlivým procesním úkonům."

Právo na poskytnutí odborné pomoci v oblasti jak právní, tak psychologické či sociální pokládá Jiří Pospíšil za klíčovou věc. "Chceme posílit roli neziskového sektoru v této oblasti, zvláště občanských sdružení," vysvětlil. Ministerstvo chce vést veřejný seznam nestátních neziskových organizací, které se podobnou pomocí zabývají, a také je ze svého rozpočtu pomocí grantů a dotací podporovat, jak řekl ministr Pospíšil, "minimálně symbolicky".

Navrhovaný zákon je novátorský také v tom, že by výnosy z trestné činnosti nepropadly státu, ale získala by je oběť:

"Podle mého názoru je správná myšlenka, aby oběť trestného činu byla například uspokojena z majetku, který se zabaví pachateli trestného činu, protože tento majetek dnes propadá státu. Myslím si, že je morálnější a správnější, pokud tento majetek bude určen na odškodnění obětí," sdělil ministr Pospíšil. Ředitelka legislativního odboru jeho ministerstva, Dana Prudíková, upřesnila, komu by peníze byly určeny:

"Právo na peníze budou mít i ty oběti, které jsou oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, například tedy znásilnění. Pak také týrané děti a rozšiřuje se skupina pozůstalých osob, kde se nově myslí i na sourozence a registrované partnery."

Normu musí ještě projednat a schválit parlament a podepsat prezident. Její důležitost je však natolik zjevná, že zřejmě nenastanou potíže při jejím schvalování v parlamentu. Podpořit se ji chystá i opoziční ČSSD, potvrdil její předseda Bohuslav Sobotka:

"To jsou zákony, které nejsou politicky definovány tak, že by měly být předmětem sporu mezi vládou a opozicí. Každá vláda, dokonce i vláda Petra Nečase, čas od času předloží užitečný návrh zákona, nad kterým se dá dosáhnout politické shody. A já si myslím, že otázka posílení práv obětí trestných činů je přesně to místo, kde by se vláda s opozicí měly dokázat domluvit. My jsme k tomu připraveni."