O krajany bude v katolické církvi pečovat biskup Václav Malý

L’évêque Václav Malý, photo: Štěpán Hon, www.rozhlas.cz

Do letošních krajanských akcí, pořádaných v rámci oslav Dne české státnosti, se také zapojuje římskokatolická církev. Krajané se zúčastní Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, během jejich průvodu jim v neděli požehná kardinál Dominik Duka, v pražském kostele sv. Ignáce proběhne ekumenická bohoslužba. Církev také ustanovila jednoho z biskupů, aby se péči o krajany věnoval soustavně. Je jím pražský biskup Václav Malý. Připomněl ale, že katolická církev se o české krajany starala už dřív:

Václav Malý
"Dosud se tím zabýval biskup Esterka, který žije ve Spojených státech. Protože je mu ale více jak pětasedmdesát let, má už taky právo na zasloužený odpočinek. Takže bych tuto štafetu měl převzít. Nedělám si velké plány, protože je něco jiného žít v cizině, mít možnost být takřka v denním styku alespoň s částí krajanů, nebo se víceméně z Prahy dozvídat informace. Prvním krokem byla má víkendová návštěva v srbské Vojvodině, kde je také několik vesnic, v nichž žijí Češi už v sedmé generaci. V jedné z těch vesnic, v Kruščici, slavili sté výročí posvěcení tamního kostela sv. Václava. Chtěl bych postupně alespoň některé komunity českých krajanů navštívit a seznámit se s tím, jak žijí, co jim dělá radost a co je bolí."

Kam takovou cestu plánujete, pokud už máte jasnější představu?

"Zatím jasnější představu nemám. Teď během podzimu pojedu do Paříže, kde také žije česká komunita. Chci navštívit Londýn a příští rok bych možná navštívil Banát v Rumunsku, kde je v několika vesnicích poměrně velká česká komunita."

Může katolická církev nějakým zcela konkrétním příspěvkem pomoci krajanům v těchto chudých částech světa?

"Jedna věc je dejme pomoc České katolické charity v sociálních záležitostech. Bohužel musím říci, a tím je to mé postavení velmi těžké, máme nedostatek kněží. Zdaleka nejsme schopni pokrýt ani potřeby na území České republiky, natož ještě posílat kněze krajanům. To je veliká otázka. Budu se snažit v této věci alespoň trošku něco posunout. Snad se najde v některých diecézích občas alespoň někdo, kdo bude ochoten krajanům sloužit. Nemohu ale nic slíbit. Já mohu jedině prosit a apelovat na diecézní biskupy."