Obce by mohly kontrolovat domácnosti, co spalují

Foto: Evropská komise

Vláda schválila v pondělí národní program snižování emisí. Dotkne se v příštích sedmi letech především desítek tisíc domácností, vytápějících pevnými palivy, a také automobilistů. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Foto: Evropská komise
Soubor opatření na ochranu ovzduší je zaměřen především na snižování množství jemných prachových částic, oxidů dusíku a polycyklických aromatických uhlovodíků. Jde o látky, které znamenají bezprostřední riziko pro zdraví lidí. Pokud jde o jemné prachové částice, jejich množství v ovzduší stále roste a Česko má v tomto ohledu jedno z nejhorších znečištění v Evropské unii. Tyto částice, menší než deset mikrometrů, pronikají hluboko do dýchacích cest. Jak řekl Radiu Praha profesor Bedřich Moldán z Univerzity Karlovy, dříve se tomuto problému nevěnovala velká pozornost.

"Dnes víme, že právě tento typ škodlivin, to znamená ty nejjemnější částice, jsou skutečně nebezpečné. Dříve jsme měli za to, že když se zbavíme oxidu siřičitého, když snížíme celkový obsah prašných částic, když snížíme množství oxidů dusíku, což všechno se podařilo, že máme vyhráno. A dnes vidíme, že vyhráno nemáme."

Bedřich Moldán,  foto: autor
Na emisi drobných částic se podílí skoro ze 40 procent vytápění v domácnostech a dalšími 20 procenty doprava. Národní program předpokládá rozsáhlou modernizaci kotlů pro spalování tuhých paliv v domácnostech.

"Když si vezmeme spalování biomasy v moderních kotlích, tak tam se prakticky ty částice nevytvářejí nebo jen v omezené míře."

Říká profesor Moldán. Podle náměstka ministra životního prostředí Aleše Kotáka budou lidé k modernizaci kotlů motivováni finančně.

"Předpokládáme dotační program na výměnu kotlů za nové kotle s přesně definovaným emisním výstupem. Tady by se nároková dotace mohla pohybovat, řekněme na úrovni do 50 procent."

Lidé samozřejmě budou motivováni také negativně.

"Například v tom, co schválila vláda před čtrnácti dny, kdy v rámci reformního balíčku osvobodila například plyn pro vytápění domácností od spotřební daně, ale uhlí od ní neosvobodila."

Počítá se také s tím, že obce by měly získat větší pravomoc kontrolovat domácnosti, co spalují. Ministerstvo chce konzultovat s právníky, jak by takový systém domovních kontrol probíhal.

"Našim cílem bude najít nějaký způsob, jak by obec mohla kontrolovat v odůvodněném případě, zda například občan, z jehož komína se neustále valí černý dým, nespaluje odpady. To samozřejmě není povolené. Každý kotel má určené palivo a tím rozhodně není odpad. Toto by se řešilo pokutou."

Obce by ale měly dostat také více pravomocí při rozhodování o podmínkách provozu na silnicích. Zvýšit by se měla hranice poplatku, který obce vybírají za vjezd do některých míst. Česko by zároveň mělo co nejrychleji přijímat nové emisní standardy pro motorová vozidla. Měla by se změnit pravidla tak, aby všechny úřady státní správy rychleji obměňovaly vozový park za ´čistá´ vozidla. Podnikatele by zase k pořízení automobilů s lepšími emisními standardy měla stimulovat změna silniční daně.