Obce ohrožené těžbou kritizují návrh surovinové politiky státu

uhli_tezba.jpg

Ve středu se v Praze sešli zástupci obcí a organizací, které nesouhlasí s politikou současného ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. Protestují proti zpochybňování hranic těžby černého a hnědého uhlí a uranové rudy a navrhovanou surovinovou politikou. Do studia Radia Praha jsem pozval jednoho z přítomných, místostarostu obce Horní Jiřetín Vladimíra Buřta, aby vysvětlil, jaké společné stanovisko v Praze médiím a veřejnosti představili:

"Zásadním sdělením z toho dnešního dne by mělo být, že zásadně nesouhlasíme s některými kroky, které připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Například dlouhodobě chystá prolomení limitů a další devastaci krajiny severních Čech, ale i likvidaci dalších obcí, měst a částí obcí. Dále jsme chtěli připomenout, že je nepřijatelné, aby byla zahájena těžba černého uhlí v Beskydech. A zároveň zástupci obcí, kde se dříve těžila a zase by se měla začít těžit uranová ruda, /dali najevo/ že je pro ně nepřijatelné další zatěžování krajiny, vod atd."

Říkáte my, ale to je kdo?

"V podstatě se jedná o zástupce obcí tří velmi zatěžovaných lokalit, a to jsou tedy obce nad hnědým uhlím, nad černým uhlím a nad uranem."

Jaká situace je konrétně u vás v Horním Jiřetíně?

"Je to rozporuplné. Ministr průmyslu Kuba představil návrh Státní energetické koncepce. V ní je z hlediska severozápadních Čech všechno v pořádku. Mluví se tam o tom, že těžba uhlí bude klesat, význam uhlí bude klesat až na nějakých 35 procent současného stavu, že budou zachovány územní ekologické limity, že bude zachován rozvoj obcí atd."

Vladimír Buřt
A v čem je tedy problém?

"Problém je v tom, že ve stejné době Ministerstvo průmyslu a obchodu dalo do projednávání jiný velmi významný dokument, a to je takzvaná Surovinová politika, a v tomto dokumentu už je všechno úplně jinak. Tam se hovoří o potřebě prolomit limity, zavést faktickou stavební uzávěru v oblastech, které leží na chráněných ložiskových územích, v dobývacích prostorech a samé negativní jevy, které by měly naprosto zničující dopady na obce, které tam leží. Největší paradox na tom je v tom, že Pačesova komise, která pro vládu vypracovala návrh Státní energetické koncepce, jednoznačně deklarovala, že uhlí, které leží za limity, naše republika vůbec nepotřebuje. Přesto úředníci a politici na Ministerstvu průmyslu a obchodu dělají pravý opak a chovají se naprosto lobbisticky vůči těžebním a energetickým společnostem a otvírají vrátka pro další likvidaci toho území."

Tahle debata o prolamování limitů těžby se ale vede už hodně dlouho. Proč jste uspořádali tiskovou konferenci právě v těchto srpnových dnech?

"To je zas taková velmi zajímavá věc... Ministerstvo pustilo oba dva zmíněné dokumenty, tedy Státní energetickou koncepci a Surovinovou politiku do meziresortního projednávání právě teď v srpnu, v době dovolených, kdy se lidé vážnými věcmi příliš nezabývají, a na to projednání dalo velmi krátkou dobu, v podstatě několik dní. Koncem srpna..."

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Můžete být konkrétní?

"Myslím, že se jedná o deset dní. A v závěru tohoto měsíce, čili stále ještě o prázdninách, v době dovolených, by měla vláda oba tyto dokumenty schválit. Takže je nejvyšší čas, a to že jsme zvolili pro tiskovou konferenci dnešek (středa 8. srpna), to byla nutnost."

Jakým způsobem vy můžete do toho meziresortního projednávání, nebo vůbec do toho celého procesu, vstoupit?

"Téměř do toho vstupovat nemůžeme, což je samozřejmě veliký problém, dokonce z toho byly vyloučeny i kraje, jak jsme se dozvěděli na tiskové konferenci. A to také svědčí o tom, že to ministerstvo průmyslu na to velmi pospíchá a zřejmě předpokládalo, že si toho nikdo zase tak moc nevšimne."

říká místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. Děkuji za návštěvu ve studiu!