Peníze na likvidaci ekologických škod

Vláda koncem června souhlasila s procesem zahlazování následků hornické činnosti a zajištění finančních prostředků pro státní podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí, které zahlazování zabezpečují. Nedostatek peněz na tyto sanační a zabezpečovací práce by však mohl způsobit další vážné problémy a škody.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský navrhl navýšit finanční prostředky na likvidaci ekologických škod v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji až na 4 miliardy korun. Jak po zasedání kabinetu řekl premiér Jan Fischer, je nutné v rámci úspor v rozpočtu posoudit, zda jsou tyto výdaje skutečně nutné. Přitom na konci loňského roku vláda souhlasila, že podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí získají z privatizačního fondu jednu miliardu korun. "Bude-li tato nebo příští vláda navrhovat nějaké škrty, tak tady vidím docela slušnou rezervu," poznamenal předseda vlády. Podle něj by úspory v těchto oblastech měly předcházet škrtům v sociální oblasti. Co by znamenal případný nedostatek peněz například pro uranové doly ve Stráži pod Ralskem, vysvětlila náměstkyně ředitele pro ekologii a sanační práce státního podnik DIAMO Kamila Trojáčková:

"O roku 1996. kdy byla zahájena sanace, se podařilo stabilizovat roztoky na ložisku Stráž tak, aby nám nekontaminovaly pitné vody v turonské zvodni, a zároveň nedocházelo k rozšiřování roztoků mimo ložisko Stráž. V okamžiku, kdy vypneme systém technologií, které nám toto ložisko stabilizují, dojde k nevratným změnám a k ohrožení pitných vod by samozřejmě dojít mohlo. V dalších lokalitách po těžbách jak uranu, tak dalších rud, to znamená zastavení činnosti čistíren důlních vod, tedy vypouštění kontaminovaných vod přímo do toků. Tato situace by znamenala okamžité sankce ze strany orgánů státní správy, a opět by je musel zaplatit tento stát."

Ministerstvo průmyslu a obchodu také žádá navýšení státní garance na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji z 15 miliard korun na 18,5 miliardy korun. Podle sdělení ministerstva je zajištění finančních prostředků pro zahlazování následků hornické činnosti dlouhodobým problémem. Značné náklady představuje zejména zahlazování následků po těžbě uranu v Ralsku. Sanační práce se proto částečně financují z prodeje uranu vytěženého na Vysočině. O jaké částky jde?

"Podle toho, jak se vyvíjí cena uranu na světových trzích, máme uzavřenou smlouvu s akciovou společností ČEZ. Z výnosů z prodeje uranového koncentrátu od roku 2005 jsme řádově tři čtvrtě miliardy byli schopni dát do útlumu hornictví, ale nemůžeme říct, že se jedná o finance, které jsme použili jenom na ložisko Stráž. Tyto výnosy jsou používány pro všechny další likvidační práce v rámci DIAMA," sdělila náměstkyně ředitele pro ekologii a sanační práce státního podnik DIAMO Kamila Trojáčková.