Objev olomouckých vědců může zvýšit účinek antibiotik

Bakterie (modrá barva) a shluk nanočástic stříbra (fialová barva) při zobrazení v elektronovém mikroskopu, foto: ČTK

Stále těžší boj lékařů s bakteriálními infekcemi by mohl usnadnit objev olomouckých vědců z Univerzity Palackého. Odolnost bakterií vůči antibiotikům je vysoká. Zvýšit účinnost antibiotik mohou nanočástice stříbra, ale i vůči nim se mohou stát bakterie odolné. Vědci teď objevili způsob, jak to překonat, říká docent Aleš Panáček z katedry fyzikální chemie Univerzity Palackého v Olomouci.

Bakterie  (modrá barva) a shluk nanočástic stříbra  (fialová barva) při zobrazení v elektronovém mikroskopu,  foto: ČTK
"Bakterie jsou organismy, které se umí velice dobře a poměrně rychle přizpůsobovat negativním účinkům. Jsou k tomu perfektně geneticky vybaveny. Z tohoto důvodu si za poměrně dlouhou dobu, kdy se antibiotika užívají, vyvinuly bakterie velmi silnou odolnost vůči antibiotikům."

Váš objev by měl tuto odolnost odblokovat. V čem spočívá?

"Pokud chceme obnovit účinek antibiotika, tak k němu musíme přidat nanočástice stříbra, aby působily společně. Tím přídavkem stříbra se překoná bakteriální odolnost vůči antibiotikům. Teď jsme ale objevili, že bakterie jsou schopny odolávat účinkům stříbra. Popsali jsme mechanismus, jakým to dělají. A protože teď známe mechanismus, tak jsme zároveň popsali způsob, jak odolnost vůči nanočásticím stříbra překonat."

Na jak dlouho odhadujete další vývoj? Máte už patent?

"Patentově máme chráněnou možnost obnovit účinek antibiotik pomocí nanočástic stříbra."

Na které země se patent vztahuje ten patent?

"To je zrovna aktuální téma. Teď to řešíme s patentovými zástupci, ale v zásadě zůstáváme v zemích Evropské unie."

Za jak dlouho můžeme čekat, že budou tyto "vylepšené" léky uvedeny do běžné praxe?

"To bude trvat ještě dlouho. Zatím jsme ve fázi, kdy jsme úspěšně dokončili experimenty v laboratořích. Teď by měla následovat fáze, kdy bychom chtěli výsledky ověřit na pokusných zvířatech. Pak má smysl zvažovat klinické studie. Je to běh na dlouho trať. Biologické testování je časově i finančně velmi náročné. Také samotná registrace nového léčiva z pohledu legislativy je náročná. Minimálně deset let."

Jak bude lék drahý?

Aleš Panáček,  foto: ČTK
"Vzhledem k tomu, že koncentrace stříbra, která postačuje k obnovení účinku antibiotik, je velmi nízká, tak by to lék prodražit nemuselo. Ale vzhledem k tomu, s jakými finančními náklady je registrace spojena, to jsou desítky miliónů korun, tak se obávám, že ve finále ten lék může být prodražen. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že by lék mohl být aplikován poměrně dlouhou dobu, což by mohlo společnostem zaručit návratnost investice."

Už se používají nanočástice stříbra v lékařství?

"Ano, používají se přípravky s obsahem stříbra nebo nanočástic stříbra, ale v lokální léčbě z preventivních důvodů. To znamená, aby zabránily vstupu infekce třeba do rány. Také v případě léčení popálenin se využívá sterilní krytí a podobně," uvedl docent Aleš Panáček.

Také podle děkana lékařské fakulty Univerzity Palackého a přednosty Ústavu mikrobiologie Milana Koláře jsou nanočástice stříbra v době globální antibiotické krize velkou nadějí. Olomoučtí vědci zároveň vyvinuli technologii chráněnou evropským i americkým patentem, která dovoluje ukotvit nanočástice stříbra silnou chemickou vazbou na různých materiálech včetně plastů, kovů či textilií. O využití už projevila zájem řada firem v Evropě.