Ochrana svědků

Potírání organizovaného zločinu patří k oblastem, ke kterým má Evropská unie ve svých hodnotících zprávách často výhrady. K větší bezpečnosti svědků a tím pádem i k větším šancím tyto zločiny vyřešit, by měl přispět zákon o zvláštní ochraně svědka, který přijala Poslanecká sněmovna. Nyní čeká na schválení Senátu a podpis prezidenta. O tom, co nového přinese, informuje Zdeňka Kuchyňová.

Určitá ochrana svědků existuje už dnes. Mohou například vypovídat do policejního protokolu pod falešným jménem a jak poznamenal, prezident Soudcovské unie Libor Vávra podobná ochrana se používá i v soudní síni. Tato ochrana však nestačí. Jak připustil ministr vnitra Stanislav Gross, skutečnou totožnost se v některých případech utajit nepodařilo. To samozřejmě zmenšuje ochotu lidí svědčit. Podle nového zákona by si nyní lidé, kterým za jejich svědectví proti zločincům hrozí nebezpečí, mohli v budoucnosti změnit identitu, nebo by se mohli přestěhovat na jiné místo v České republice i v zahraničí. Tato opatření by se v případě nutnosti vztahovala i na jejich rodinné příslušníky, tlumočníky a obhájce. Zákon bude používán jen ve výjimečných případech a ministr Gross si od něho slibuje zvýšení objasněnosti závažných kriminálních případů. Přestěhování či změna identity je velký zásah do života každého člověka a jeho rodiny. Proto není jisté, zda zákon přinese podstatně výraznější ochotu svědčit či zda zvítězí postoj nic nevím, nic si nepamatuji. Ochrana svědků bude poměrně drahou záležitostí. Na její rozjezd ministr počítá s částkou 150 miliónů korun. Roční náklady by se pak měly pohybovat kolem 55 miliónů, se kterými se již v rozpočtu počítá, na projekt přispěla i Evropská unie.