Od čtvrtka mohou občané žádat o voličské průkazy

Už za dva týdny se otevřou hlasovací místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny. Občané mohou volit v místě svého trvalého bydliště. Jak ale lze hlasovat mimo domov? A jak je to s krajany v zahraničí? To jsou otázky, které jsme položili mluvčí ministerstva vnitra Radce Kovářové.

Pokud někdo už nyní ví, že v době voleb se nebude zdržovat ve svém volebním okrsku, to znamená v místě, kde má trvalý pobyt, pak může požádat o vydání tzv. voličského průkazu. A to u svého obvodního úřadu. Tento voličský průkaz potom umožní tomu občanovi, aby volil kdekoliv na území České republiky anebo i v zahraničí na našich zastupitelských úřadech.

Určitě jsou nějaké lhůty k tomu vyzvednutí nebo vyžádání voličských průkazů...

O voličský průkaz můžeme požádat dvojím způsobem: buďto písemně, anebo osobně. Pokud budeme posílat písemnou žádost, pak musíme připojit i ověřený podpis. O voličský průkaz můžeme písemně požádat nejpozději do 26. května, osobně pak můžeme o voličský průkaz požádat nejpozději do 31. května. Naopak nejdříve můžeme voličský průkaz získat 18. května.

Toho 26. května je datum doručení, nebo nejpozdějšího odeslání?

Datum 26. května je dnem, kdy nejpozději by úředníci tu žádost měli obdržet.

Zeptám se vás i na občany České republiky, kteří dlouhodobě nebo trvale žijí v zahraničí. Jakým způsobem mohou volit oni? A voličské průkazy fungují stejným způsobem na ambasádách? Je i zastupitelský úřad České republiky místem, příslušným k vydání voličského průkazu?

Pokud má někdo trvalý pobyt v zahraničí, pak volí přímo na našich zastupitelských úřadech. K tomu musí být zapsán do zvláštního seznamu voličů. Nejpozději ale o to zapsání mohl požádat 40 dnů před volbami, takže kdo to nestihl do té doby, pak nemá šanci zúčastnit se českých voleb. Pokud tento člověk ví, že v té době bude v jiné zemi, pak má možnost požádat o voličský průkaz. Opět může požádat písemně, anebo osobně. Tento voličský průkaz může potom použít na našich zastupitelských úřadech kdekoliv na světe.

Znamená to, že může volit i v České republice?

Může volit i v České republice. Jak v zahraničí, tak v České republice.

O čem bychom ještě měli krajany informovat?

Možná bych jenom dodala, že ne všichni, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí, ztratili trvalý pobyt v České republice. Ačkoliv dlouhodobě pobývají v zahraničí, ale mají trvalý pobyt v České republice, pak - stejně jako občané doma - mají možnost požádat si o voličský průkaz a pro ně ta lhůta 40 dnů před volbami neplatí.

To znamená, že třeba z Mexika budou posílat dopis s ověřeným podpisem do místa svého trvalého bydliště a odtamtud jim zpátky, třeba i do zahraničí, přijde voličský průkaz?

Ano, přesně tak. Oni si musí poslat písemnou žádost na obecní úřad, který je příslušný podle jejich trvalého pobytu.