Od Tokia po New York, Česká centra loni ve světě zorganizovala přes dva tisíce akcí

Foto: Tasos_Lekkas / Pixabay CC0

Výstavy, veletrhy, filmové projekce, divadelní představení, koncerty, prezentace či projekty zaměřené na vědu a inovace. Česká centra, která působí ve více než 20 evropských i mimoevropských metropolích, uspořádala v loňském roce přes 2 tisíce akcí a oslovila více než 2,8 milionu návštěvníků. Právě vyhodnocení uplynulého období je jedním z témat každoročního setkání ředitelů center, které nyní probíhá v Praze. Při setkání se také poradí o prioritách následujícího období a podělí se o nabyté zkušenosti.

Foto: Tasos_Lekkas,  Pexels / Pixabay,  Pixabay License

V roce 2019 pokračují Česká centra v prezentaci úspěšných projektů z uplynulých období, především projektů připravených v rámci výročí naší země v roce 2018, tedy sto let od založení Československa a 50 let od Pražského jara 1968.

Letos ale vznikají i nové projekty věnované především událostem roku 1989. Mezi ně patří například představení kolekce snímků českých fotografů, kteří zachytili klíčové okamžiky sametové revoluce až po odchod sovětských vojsk nebo prezentace poválečné architektury v bývalých socialistických státech Visegrádské čtyřky, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Nebude chybět ani zachycení období sametové revoluce v českém filmu. Díky spolupráci s filmovou publicistkou Alenou Prokopovou vznikl výběr filmů charakterizující dobovou kinematografii. Nechybí v něm filmy Kolja (1996), Kopytem sem, kopytem tam (1988) či Kouř (1991).

Česká centra se ve své programové strategii chtějí do budoucna zaměřit i na prezentaci výsledků české vědy. Důraz bude kladen na prohlubování spolupráce s vysokými školami a výuce českého jazyka v zahraničí.

Odvedli obrovský kus práce

Ondřej Černý,  foto: Martina Schneibergová
Jeden z bloků porady ředitelů je zaměřen na prezentaci a zhodnocení nejvýznamnějších počinů, které se podařilo realizovat v jednotlivých zemích za uplynulé období.

"Budu naše ředitele téměř výhradně chválit, protože odvedli obrovský kus práce, a to ve všech oblastech naší činnosti zahrnujících výtvarné umění, literaturu, vědu a výzkum, design a módu, divadlo a scénická umění, architekturu, sport, film, vzdělávaní a jazykové kursy. Díky nim se českým centrům daří naplňovat jejich hlavní poslání: posilovat dobré jméno České republiky ve světě," uvedl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.

Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí, slouží k propagaci ČR ve světě. Podporují prezentaci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, výzkumu, inovací či cestovního ruchu. Větší centra mají týmy o čtyřech zaměstnancích, převažují ale spíše dvojčlenné týmy. Některá centra mají své galerijní prostory i kinosály, jiná působí z kanceláří a organizují akce v místních institucích.