Od září se budou v Česku vydávat biometrické pasy

Foto: ČTK

Poslední dva týdny mají čeští občané na to, aby si zažádali o vydání pasu v podobě, jakou s menšími kosmetickými obměnami známe již léta. Od 1. září začnou úřady vydávat nové, biometrické pasy s čipem, obsahujícím data držitele.

Foto: ČTK
Fotografie bude ve viditelné podobě pouze černobílá, čip ale bude obsahovat fotografii barevnou a zachycující geometrické údaje, týkající se obličeje. Elektronicky se bude snímat také podpis držitele a od roku 2008, v souladu s pravidly Evropské unie, v pase přibude ještě otisk palce.

V jednom ohledu se žadatelům jistě uleví: nemusí už totiž k žádosti přikládat své fotografie, vysvětluje tajemník městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou Jan Havlík.

"K vydání nového pasu je potřeba v podstatě pouze žádost, která se vyplní na příslušném úřadě s rozšířenou působností. Odpadá fotografie, kterou si nosil žadatel k vydání toho starého dokladu. Samozřejmě digitální fotografií jsou zároveň přeneseny ty biometrické prvky, které v sobě nesou data o geometrii obličeje příslušného žadatele."

Úleva v podobě focení přímo na úřadě s rozšířenou působností je ale svým způsobem jediné zjednodušení. Pasy totiž v první řadě podraží na 600 korun. Navíc různé nevládní organizace - stejně jako v jiných zemích, kde se zavádějí pasy s biometrickými údaji a elektronickými čipy - varují před možností zneužití těchto údajů.

Foto: ČTK
Německý počítačový expert Lukas Grunwald například minulý týden ve Spojených státech veřejně předvedl, jak je možné údaje snadno zkopírovat, vytvořit "klon" tohoto čipu a vložit jej do falešného dokladu. Kritika ale nechává české úředníky chladnými.

Tajemník městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou Jan Havlík:

"Biometrické doklady mají v sobě na elektronickém čipu zachyceny biometrické prvky, které jsou sejmuty z fotografie žadatele. A samozřejmě tím pádem jsou bezpečnější a lépe čitelné. Já si myslím, že každá technologie má pouze určitou míru bezpečí, protože všechny vymýšlí člověk, a stejně tak může najít metody, jak tyto technologie zneužít, nebo využít jiným způsobem, než ke kterému byly původně vyvinuty."

Ještě jeden ekonomický dopad budou mít nové pasy: a to na fotografy. Komora fotografických živností chce přimět ministerstvo vnitra ke změně systému, v němž fotografie s biometrickými údaji budou vyrábět příslušné úřady. Majitelé fotoateliérů tvrdí, že stát zbytečně vyhazuje peníze a připraví profesionální fotografy o výraznou část jejich příjmů. Ministerstvo ale systém měnit nehodlá.

Dodejme ještě, že staré doklady zůstanou v platnosti po dobu, která je v nich uvedena. Nelze ale zaručit, že budou bez výhrad přijímány všude ve světě, zejména pokud jde o stále přísnější legislativu ve Spojených státech. A v souvislosti s dalšími teroristickými hrozbami nakonec možná nejen tam.