Odbory nevylučují, že by se mohlo v zemi více stávkovat

Foto: Autor

Odboráři jsou připraveni zahájit dialog s kýmkoliv, kdo vyhraje nadcházející volby. Dávají ale najevo, že budou bránit dosažené sociální jistoty a hlavně nový Zákoník práce. Nevylučují také, že v případě potřeby přitvrdí kurs. Zaznělo to na víkendovém sjezdu největší odborové centrály - Českomoravské konfederace odborových svazů. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Předseda odborové konfederace Milan Štěch, foto: Autor
Sjezd vyzval odboráře, aby šli k červnovým volbám. Delegáti sice otevřeně nedoporučili, jakou stranu by měli odboráři volit, varovali ale před nezodpovědnými experimenty s většinou občanů a riskantními zásahy do funkčního sociálního systému. Za takové experimenty přitom byl na sjezdu mnohokrát označen volební program ODS. Staronový předseda odborové konfederace Milan Štěch na druhou stranu řekl, že odbory jsou připraveny zahájit dialog s jakoukoliv vládou, která vzejde z voleb. Jak uvedl Štěch pro Radio Praha, není nic divného na tom, že vedle přirozeného partnera odborů -zaměstnavatelů je pro odbory partnerem také vláda.

"Vláda reprezentuje stát a předkládá do parlamentu právní předpisy, které se týkají postavení zaměstnanců, a to jak v pracovněprávních otázkách, ve mzdových otázkách, tak i třeba v sociální oblasti. I v oblasti skloubení pracovní a rodinného života. Není to sociální partner. Sociálním partnerem jsou zaměstnavatelé. Je to ale ten třetí vrchol sociálního dialogu."

Odborářský sjezd zároveň naznačil, že pokud by se nějaká vláda snažila omezovat sociální jistoty dosažené v uplynulých letech, odbory přitvrdí a Česko může rázem přijít téměř o evropský unikát, kterým je nejméně prostávkovaných dní. Jedním z nejbližších úkolů odborů je prosazení nového Zákoníku práce. Podle místopředsedy konfederace Jaroslava Zavadila jsou odbory na jeho obranu připraveny použít všech dostupných prostředků.

Místopředseda konfederace Jaroslav Zavadil, foto: Autor
"Pokud by mě měl někdo sáhnout na Zákoník práce tak, jak jsem měl možnost vidět některé pozměňovací návrhy, potom bych se vůbec neobával toho, co se děje třeba ve Francii, to znamená včetně generální stávky."

Stávkami by měli odboráři tlačit i na zvyšování mezd, i když Milan Štěch tvrdí, že odbory zaujímají realistický postoj.

"Proto jsme také vždy hovořili o tom, že vývoj mezd v jednotlivých firmách a odvětvích je závislý na růstu produktivity práce. Poslední dva roky je ale poměrně velký předstih růstu produktivity práce před růstem reálné mzdy. Proto se domníváme, že nutné zrychlit růst reálných mezd."

K odborářským prioritám patří rovněž zachování současné věkové hranice pro odchod do penze. Odbory proto nepodpoří důchodovou reformu, která by tento požadavek nerespektovala.

Foto: Autor
"Dnes se bohužel stává, že mladí lidé nemají práci a staré bychom drželi v pracovní činnosti. My jsme spíše přívrženci toho, aby se hledal nějaký elastický odchodový věk podle délky pojištění, podle toho, jak dlouho člověk do systému platil. Pochopitelně chceme zachovat možnost, aby lidé, kteří jsou hodně opotřebovaní, ať už náročnou duševní nebo fyzickou prací, měli možnost předčasného odchodu do důchodu za přijatelných podmínek. Zúčastníme se diskuse nad důchodovou reformou, protože je nutné nalézt celospolečenský konsensus. Nevidíme ale řešení jenom v prodlužování důchodového věku. Nejlepší důchodovou reformou je podpora rodin s dětmi."

Sjezd konstatoval, že Českomoravská konfederace nyní sdružuje 33 odborových svazů a reprezentuje asi 610 tisíc členů. Celkově je v Česku v odborech organizováno asi 30 procent zaměstnanců, což je západoevropský průměr. Evropský primát drží skandinávské země s 80procentní organizovaností. Takového čísla prý ale Česko podle odborářských představitelů z různých důvodů asi těžko dosáhne, v dohledné době určitě ne.