Odbory protestují

Richard Falbr

Ostrý protest proti jednání některých zahraničních firem vůči odborům a pracujícím zazněl na úterním sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Stále častěji jsou prý porušována odborová práva a vinu na tomto stavu má i česká vláda. Podrobnosti z odborářského sněmu má Zdeněk Vališ.

Předseda konfederace senátor Richard Falbr nechodí pro ostré výrazy daleko. Ve svém projevu označil třeba postup firmy BOSCH Diesel Jihlava proti odborářům za gangsterský, připomínající praktiky z Chicaga 20.let. Manažera firmy Siemens Stříbro zase označil za nadčlověka, který u mnoha starších lidí může vyvolávat asociace s manýry představitelů třetí říše. Podle Falbra dochází stále častěji k nevybíravým útokům na odborové organizace a jejich funkcionáře ze strany managementů některých podniků. Odborová práva, jak zdůraznil Falbr, jsou přitom součástí občanských práv.

"To, co se děje v některých našich podnicích, je skutečně zavrženíhodné a zavrženíhodné je i to, že se to děje v podnicích, které spravují obrovské nadnárodní společnosti, jež mají ve světě docela dobrý zvuk. Myslím si, že po dnešku ta jejich pověst bude pošramocena."

Na sněmu zaznělo, že odborům je upíráno právo působit na pracovišti, pro odborovou činnost jsou lidé propouštěni z práce či svévolně přeřazováni, vyskytují se fyzické útoky na orgány nebo majetek odborů. Richard Falbr ale v této souvislosti konstatoval, že jde jen o špičku ledovce. Některé odborové svazy prý na porušování pracovně právních ustanovení nereagují, jindy se zase lidé bojí svědčit.

"Těch případů porušování odborových práv je daleko více, ale narážíme na tu potíž, že nemáme svědky. Nebo lidi ochotné svědčit. Proto věříme, že to dnešní zasedání by mohlo být zlomem, protože my musíme lidem dodat odvahu."

Odborářský lídr se domnívá, že většina nadnárodních společností se v Česku chová slušně, nicméně oproti první polovině devadesátých let prý došlo k viditelné změně v jejich chování k odborům a pracovnímu právu.

"Vysvětlujeme si to tak, že vláda tím, že dala velké výhody, vytvořila u některých investorů dojem, že jsou to naši spasitelé a že spasitelé nemusí respektovat české právo a české odbory."

Ti, co lákají do země zahraniční investory, nemají podle Falbra zájem jim zdůrazňovat, že budou muset respektovat odborová práva.

"My jsme jednali i s panem ministrem Grégrem i s jeho náměstkem Petříčkem a říkali jsme, že je potřeba to těm investorům říci, protože není možné, aby sem přicházeli s představou, že tohle je jakési území bez odborů."

Richard Falbr ve svém vystoupení na sněmu i na tiskové konferenci podrobil tvrdé kritice především německé firmy. První místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů senátor Milan Štěch už tak kategorický nebyl.

"Já bych to nepaušalizoval. Znám celou řadu firem, kde jsou vlastníky německé a rakouské subjekty a chovají se vcelku dobře. V posledních měsících ale začalo přibývat i u firem z Německa jednání, které musíme odmítnout. Mám na mysli konkrétně firmu Bosch a firmu Siemens a samozřejmě, že potom takovéto jednání do určité míry poškozuje i ty ostatní firmy."

Milan Štěch ale také Radiu Praha řekl, že v některých případech už asi nebude stačit jednání s firmami a odbory budou muset použít adekvátní prostředky. Neupřesnil však, jaké má na mysli. Odbory se rovněž hodlají obrátit se stížností k Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD, jejíchž směrnic pro nadnárodní společnosti lze využít k obraně odborových práv. Vládní mluvčí Libor Rouček odmítl obvinění Richarda Falbra jako neodůvodněné. Šéf vládní agentury pro zahraniční investice Czechinvest Martin Jahn míní, že z jednotlivých případů nelze vyvozovat, že by se investoři chovali k zaměstnancům nekorektně.