Odraz života společnosti v jazyce

Jazyk přesně odráží život každé společnosti, tedy i české. Všimněme si několika výrazů, které byly hodně užívané po roce 1990.

Teď zpětně můžeme sledovat i idealismus, který byl v této vysoké frekvenci přítomný. Po absurdním, nesmyslném období budování socialismu se objevila skupina slov: smysluplný, smysluplně a smysluplnost. Domnívala jsme se, že tato slova vzkřísil Václav Havel, ale v dokladech není jejich autorem zdaleka jen on.

Přídavné jméno smysluplný se často spojuje se slovy - činnost, práce, život, dialog, existence, ale často se vyskytuje i ve spojení smysluplné využití něčeho.

Na pozadí minulé doby, kdy byly všechny informace utajované a o všem se rozhodovalo na uzavřených stranických schůzích, se objevil nový význam slov čitelný, čitelnost. Můžeme najít tyto citáty - politické programy by měly být čitelnější; český kapitálový trh je málo čitelný nebo čitelné výběrové řízení. Přídavné jméno čitelný dotvořilo význam - veřejně kontrolovatelný a sledovatelný, a tím společnosti pochopitelný.

Nový význam průhledný, průhlednost označuje stejně jako čitelný to, co je jednotlivcem nebo společností kontrolovatelné.

V tomto významu používáme i slovo transparentní.

Z Deníků Jana Zábrany je tento citát - "co těm nahoře není beze zbytku průhledné a co je začíná ohrožovat...to rozdupou jako nosorožci...

Deníky jsou z období komunismu. Neznamená to tedy, že nový význam slova průhledný již neexistoval před revolucí, ale po revoluci jeho frekvence citelně narostla.

Ukázali jsme si tři slova, která byla velmi oblíbená začátkem devadesátých let. Společnost očekávala od nové doby, od demokracie, kontrolu věcí veřejných.

Jako rána z čistého nebe přišel rok 1996. Prvně je možné zaznamenat nový význam slova tunelovat. O tomto slově příště.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz