Olaští Romové mají nového krále

romská vlajka

Nového krále si zvolili ve středu v Ostravě olaští Romové, žijící v České republice. Skončilo tak dvouleté bezvládí - předchozí král Josef Smolka totiž zemřel už v roce 1999. Romové ale s volbou jeho nástupce nespěchali. Připravila Milena Štráfeldová.

"U nás je takový zákon, že první rok se musí držet smutek..."

uvedl jeden z účastníků volby. Olašský král má mezi Romy tradičně velkou moc, trestá přestupky, uděluje pokuty, řeší konflikty mezi jednotlivými rody, za těžká provinění může stanovit i ten nejvyšší trest, totiž vyloučení z romské komunity. V případě ohrožení může právě on vyzvat všechny olašské Romy k odchodu z republiky. Jeho slovo má v komunitě větší váhu nežli oficiálně platné zákony naší společnosti. Další z olašských Romů, kteří se středečních voleb zúčastnili, k úloze krále řekl:

"Je to tak velká moc, že ten člověk, když dá příkaz, tak my to splníme."

Na volby se do Ostravy sjelo téměř tři sta vážených olašských Romů. Přijela i řada hostů ze zahraničí, také král slovenských olašských Romů. Setkání však bylo hned na začátku ohroženo anonymním telefonátem, který uvedl, že v objektu hotelu, kde se volba konala, je uložena bomba. Policisté museli objekt vyklidit a celý jej prohledat. Ukázalo se, že šlo o planý poplach:

"Někdo volal z Brna, asi nám chtěli překazit akci," dodal další z účastníků voleb.

Největším kandidátem na příštího olašského krále byl Jan Lipa z Ostravy. Za svého nástupce si ho před smrtí vybral i předchozí král, a jak uvedl další z olašských Romů, splňuje všechny důležité předpoklady pro své vlivné postavení:

"Má na to hlavu, druhý tu není takový, nemovitosti, bohatství, všecko."

Předseda Unie olašských Romů Josef Stojka, považovaný za neoficiálního zástupce olašského krále, o Janu Lipovi řekl:

"Pan Lipa splňuje všechny předpoklady k tomu, protože je to člověk, který má nad padesát roků, je to člověk, který morálně silný, moudrý."

Před samotnou volbou podle tradic nejprve uznávaní členové romských rodů rozprávějí o historii Olachů a vzpomínají na předchozí krále a barony. Jednají i o nových zákonech a volbě příštího romského parlamentu, jehož členy je devět nejvýznamnějších mužů z největších měst. Nakonec proběhla i samotná volba krále - Jan Lipa byl budoucím vládcem olašských Romů zvolen jednohlasně. O svém dalším programu v čele komunity olašských Romů v Česku sám řekl:

"Prvé, co udělám, aby olaští Romi neopouštěli republiku, aby nikde neemigrovali. A přísně postoupím proti drogám a jejich dovozu do republiky."

Olaští Romové tvoří zhruba desetinu všech Romů, žijících v Česku. Narozdíl od dalších romských komunit si dodnes udržují rodové tradice. Původní kočovníci z Rumunska představují semknutou, izolovanou komunitu s vlastními zákony a soudy. V posledních letech je však jejich komunita zejména na Ostravsku velmi silně ohrožena drogami.