Osud chemického zákona zatím nejasný

Unipetrol

Prezident Václav Klaus vetoval zákon, který měl na základě evropské směrnice REACH firmám nařídit povinnou registraci používaných chemických látek. Cílem této normy je ochrana zdraví a životního prostředí, podle hlavy státu je však naplnění tohoto záměru velmi sporné a navíc neúměrně nákladné.

Libor Ambrozek
Cílem směrnice REACH je shromáždit dostupné informace o chemických látkách na evropském trhu. "Jedná se o povinnosti, které se týkají především registrace chemických látek a kontroly jejích účinků, protože v současné době se vyrábějí desítky tisíc různých chemických látek a není zdaleka jasné, co při nějakém dlouhodobějším používání mohou způsobit na lidské zdraví nebo na životní prostředí," vysvětluje předseda sněmovního výboru pro životní prostředí, křesťanský demokrat Libor Ambrozek.

Prezident Václav Klaus,  foto: ČTK
Podle prezidenta ale dosavadní česká regulace chemického průmyslu funguje přiměřeně. Zákon by však podřídil veškerý chemický průmysl nevoleným evropským byrokratům a stát by ztratil kontrolu nad klíčovým průmyslovým odvětvím, píše ve zdůvodnění svého veta Václav Klaus. Mezi jeho další argumenty patří i přesvědčení, že důsledky normy by neúměrně zatížily soukromý sektor a výrazně snížily jeho konkurenceschopnost. Povinné testování a registrace všech chemikálií by totiž podle Svazu chemického průmyslu zvýšily náklady českých firem až o 11 miliard korun.

Odmítání zákona má ale více přívrženců a více podob. Vedle chemického průmyslu a hlavy státu mají výhrady i komunisté – těm se nelíbí přesun kompetencí mezi jednotlivými úřady, který prý příliš zatíží státní rozpočet. Jinou námitku vznáší člen Hospodářského výboru sněmovny, sociální demokrat Miloslav Kala: "Nedokážeme odhadnout, jakou část toho průmyslu vyvezeme vlastně do zemí, které nepodléhají takto přísné legislativě. A to bude znamenat vývoz znečistění do nějakých rozvojových zemí, a my sice v Evropské unii budeme mít čisté prostředí a budeme dovážet výrobky které byly vyrobeny v některých zemích, které na to životní prostředí, na ochranu pracovníků a tak dále nebudou tolik dbát."

Ministerstvo životního prostředí přesto věří, že už na nejbližší schůzi sněmovny poslanci prezidentovo veto přehlasují. Česká republika by v opačném případě vážným způsobem porušila povinnosti členské země Evropské unie a žaloba k Evropskému soudnímu dvoru by na sebe nenechala dlouho čekat, míní úřad.