Otrocká práce naráží podle studie na nezájem veřejnosti

stavba_butovice5.jpg

V Česku se šíří otrocká práce. Může za ni nezájem veřejnosti a rozšířená korupce. Vyplývá to ze studie agentury Gabal Analysis and Consulting. Na kvetoucí obchod s lidmi na začátku května upozornil také Úřad OSN pro drogy a kriminalitu. Více o problému uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Běžným obrázkem jsou například ukrajinští dělníci, kteří pracují nejen na velkých stavbách, ale i na domech a chalupách. Lidé tuto situaci tolerují a na první pohled se zdá, že je to výhodné pro všechny. Stavebníci platí menší mzdy, než by zaplatili Čechům, dělníci mají vyšší platy, než ve své vlasti. Zároveň však bydlí často namačkáni v malých bytech a platí různé "poplatky" svým bossům, kteří jim práci zprostředkují.

"V ČR je veliká poptávka po málo placených a intenzivně pracovně vytěžovaných pracovních silách, zejména v oblasti stavebnictví, a obchodu. V řadě oblastí jsou firmy pod tlakem snižování nákladů a dávají přednost najímání nelegálních pracovních sil. Takže velká poptávka a do určité míry velká tolerance. Teprve teď se dostáváme do situace, kdy je snaha udělat si jasno o rozsahu tohoto problému,"

říká Ivan Gabal z agentury Gabal Analysis and Consulting, která studii pro ministerstvo vnitra vypracovala. Jak z ní vyplývá, existuje tu velké bezpečnostní riziko.

"Studie především došla k názoru, že by bezpečnostní politika ČR měla posunout boj s organizovaným zločinem v oblasti obchodu s lidmi na vyšší místo priorit a především se na celý problém dívat méně očima obětí, což je spíše otázka pro humanitární organizace, ale zejména očima těch, kteří pašování lidí a obchod s lidmi organizují. Obchod s lidmi je myslím po drogách a zbraních globálně třetí nejvýnosnější vůbec."

Ministerstvo vnitra chystá řadu opatření, která by měla obchodu s lidmi zamezit. Firmy by měly do budoucna na svých výrobcích a propagačních materiálech uvádět, že nevyužívají otrocké práce. Problém korupce by měl omezit vznik agentury na Ukrajině, uvedl Jakub Švec z bezpečnostního odboru ministerstva vnitra.

"Analýza konstatuje, že pro cizince, kteří tady chtějí pracovat a jejichž práci ČR z ekonomického hlediska potřebuje, je získání pracovního povolení obtížné. Proto jedním z navrhovaných opatření bude zřízení české agentury, která by na Ukrajině působila, proaktivně vybírala cizince a zprostředkovávala jim práci a případně nějakou další administrativu k tomu, aby mohli lépe a snadněji pracovat v ČR."

Počítáte s vyššími postihy pro firmy nebo občany, kteří budou nelegálně zaměstnávat pracovníky?

"Ty už existují. Jedním z navrhovaných postihů, který neprošel, bylo zavedení nového trestného činu s názvem nelegální zaměstnávání cizinců. Tento trestný čin bude navrhován znovu s novelou trestního zákona. Nicméně máme za to, že více než represe pomohou ta preventivní opatření, kdy se usnadní zaměstnávávní cizinců, a kdy se eliminuje prostor pro nelegální aktivity organizovaného zločinu v této oblasti."