Památný den sokolstva

Je připomínkou událostí na 8. 10. 1941. Během Akce Sokol bylo na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatčeno přes 1 500 představitelů Sokola.

Průvodním znakem nacistické okupace českých zemí se stalo i boření sokolských symbolů | Foto: Vojenský historický ústav

Zatčení sokolové byli odvlečeni do koncentračních táborů a Sokol byl zrušen. V průběhu dalších let druhé světové války položilo své životy kolem 5 000 sokolů. Navzdory nebezpečí se sokolové podíleli na atentátu na Reinharda Heydricha. I díky jejich přispění se hnuly dějiny.

Historie Sokolstva

Foto: ed. R. Chadraba,  J. Krása,  R. Švácha a A. Horová: Kapitoly z českého dějepisu umění I: Předchůdci a zakladatelé,  public domain

Sokolské hnutí vzniklo roku 1862, kdy byla v Praze založena první sokolská jednota. Zakladatel hnutí Miroslav Tyrš postavil ideal člověka na antickém principu kalokagathie – tedy člověka tělesně zdatného, duševně a sociálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ.

Sokolové se od svého založení dostali do střetu se všemi totalitními režimy. Bylo to během obou světových válek i po nástupu komunistů k moci, kdy byl Sokol v roce 1952 opět zrušen. Jeho činnost byla obnovena až po roce 1989 a dnes patří mezi nejpočetnější sdružení v Česku, v současnosti má kolem 160 000 členů.

Foto: Česká obec sokolská
klíčová slova:

Související