Panorama: Čeští vědci přišli na jednoduchý způsob odhalování tzv. včelího moru

Praotec Čech, jak známe z Kosmovy kroniky, nalákal svůj lid do dnešní střední Evropy na hojnost mléka a strdí, což není nic jiného než med. A Česká republika je dodnes považována za včelařskou velmoc. Odborníci tvrdí, že med vyprodukovaný českými včelaři, patří v Evropě skutečně mezi nejžádanější zahraniční medy. Je to dáno nejen obsahem biologicky aktivních látek, ale také fyzikálně-chemické parametry, jako je obsah vody, obsah jednoduchých cukrů, obsah ukazatele přehřátí apod. Tuzemský med je ale žádaný i proto, že v něm není sebemenší stopa po antibiotiku. V Česku je totiž, na rozdíl od jiných zemí, zakázáno léčit včelstva antibiotiky. Navíc, jak říká Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského, taková léčba tzv. včelího moru antibiotiky je stejně nesmyslná. Mor včelího plodu je vyvolán bakterií s nesmírně odolnými spórami.

"Když se larvička vyvine, tak v jejím těle je už asi šest miliard odolných spor, a ty spory nejdou ničím zničit. Nepomůže žádné antibiotikum, dezinfekční prostředky. Ve včelstvu a jeho okolí jsou miliardy těchto zárodků."

Takže celosvětově obávaný včelí mor se u nás léčí nekompromisně a radikálně.

"Jediná cesta, jak ten mor zlikvidovat, je cestou ohně. Nemocná včelstva a úly se musí velmi důkladně spálit."

Dalibor Titěra,  foto: Autor
Likvidace epidemie včelího moru, který už zasáhl včelstva třeba půlky okresu, je samozřejmě dosti nákladná záležitost. Je tedy žádoucí zjistit nákazu co nejdříve, než se začne šířit. Pilné včelky ale úly neustále uklízejí, odumřelé larvy a další odpad ihned odstraňují, Včelař tedy nic netuší a mor už je skoro ve vrcholném stádiu. Ve výzkumném ústavu včelařském ale přišli na jednoduchý a přitom velmi účinný způsob, jak odhalit nemoc dřív než propukne naplno.

"To, na čem jsme pracovali a co se nám podařilo, je tzv. raná diagnostika. Jsme schopni najít zárodky nemoci asi o dva roky dříve, než je to pozorovatelné okem. Pokud se mor zjistí v takto raném stádiu, ve chvíli, kdy včely se někde nakazily, ale ještě ten mor u nich nepropukl, je daleko snazší se nákazy zbavit. Tím se také podaří snížit následné škody."

Výzkumný včelařský ústav v Libčicích,  foto: Autor
V ústavu vymysleli důmyslnou metodu, která má v podstatě zabránit na krátkou dobu nesmírně pilným včelám uklízet dno úlu. Získá se tak vzorek pro laboratorní vyšetření, při kterém vědci velmi rychle zjistí mezi tisíci nejrůznějších bakterií tu, která vyvolává mor včelího plodu. Vyšetření včelstva je velmi laciné, v řádu desetikorun. Podle Dalibora Titěry chce Výzkumný ústav včelařský během tří čtyř let kompletně vyšetřit celou republiku. Diagnostická metoda českých včelařů se už vyváží do světa a do českých laboratoří posílají stovky vzorků včelaři z okolních zemí. Mezinárodní organizace pro zemědělství a výživu FAO přijala postup českých vědců jako svou oficiální diagnostickou metodu.

"V loňském roce byla prováděna velmi důkladná revize postupů na mor včelího plodu. Byli jsme potom vyzváni, abychom naše postupy zpracovali do inovované metodiky FAO."