Páteční hlasování o novém prezidentovi nerozhodlo

Foto: ČTK

Parlament po celodenním jednání v pátek večer přistoupil k volbě prezidenta České republiky. V prvních dvou ze tří možných kol prezidentské volby hlava státu zvolena nebyla.

Foto: ČTK
V prvním kole potřeboval budoucí prezident získat nadpoloviční většinu v Senátu a nadpoloviční většinu v Poslanecké sněmovně. Ani jeden z obou kandidátů, Václav Klaus ani Jan Švejnar, tuto většinu nezískal. Klaus dostal od poslanců 92 z 198 hlasů do senátorů 47 ze 69. Švejnar získal od senátorů jen 32 hlasů, ale od poslanců 106 hlasů. Oba postoupili do druhého kola.

Druhé kolo sice proběhlo, ale bohužel výsledky jsme se nedozvěděli. Nastala velmi kuriózní situace, která byla výsledkem celodenních jednání. To páteční jednání po úvodních projevech kandidátů a po vystoupeních jejich politických zamrzlo na procedurálních otázkách. Zákonodárci se nebyli schopni shodout na způsobu volby prezidenta, zda se má volit veřejně nebo tajně. Navíc nebyli schopni najít v ústavě a příslušných jednacích řádech instrukce a žádný závazný postup, jak tuto věc rozhodnout. Senátor Karel Schwarzenberg připustil, že chyba je v tzv. stykovém zákonu: "My jsme neupravili včas tzv. stykový zákon, tedy právně vztahy nezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou. Byl na to 15 let čas tohle dát do pořádku a to se zanedbalo. A dnes na to lajdáctví doplácíme."

Miloslav Vlček a Přemysl Sobotka,  foto: ČTK
Předseda Senátu Přemysl Sobotka označil po mnoha hodinách jednání průběh volby za ostudu před veřejností. Zlomilo se to až v okamžiku, kdy předseda poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, který řídí společné jednání obou komor, nechal hlasovat o tajné volbě. Ta nezískala podporu a začalo se proto volit veřejně. Diskuse ve Španělském sále Pražského hradu se v tu chvíli jakoby zlomila a v rychlém sledu proběhla dvě kola. Situaci ale ještě navíc zkomplikovalo to, že chůze nemohla pokračovat po 21. hodině. Přestože se zákonodárci pokusili odhlasovat prodloužení jednací doby, toto prodloužení neprošlo. Bylo nutno přistoupit k urychlenému vyhlášení výsledků. Zcela v duchu celodenních jednání ovšem kuriózně k tomuto vyhlášení nedošlo. Poslanci a senátoři se i v posledních minutách začali přít o procedurální otázky.