Pětina mladých v Česku je ohrožena chudobou

Foto: Barbora Němcová

Až 20 % mladých lidí v České republice je ohroženo chudobou. V přepočtu by mohlo jít o 300 tisíc jedinců ve věku od 18 do 30 let.

Foto: Barbora Němcová
Data vyplývají z průzkumu agentury Median pro Charitu Česká republika. Hlavní faktory shrnuje Kateřina Pulkrábková, socioložka z České biskupské konference:

"Velkou roli má vliv rodiny, ať je jedná o sociální, kulturní kapitál, motivaci ke vzdělání nebo vůbec existence orientační rodiny, na kterou se v případě finanční nouze mladý člověk může obrátit a která mu pomůže. Druhým faktorem, který má velký vliv na to, zda se mladý jedinec ocitne ohrožen chudobou nebo ne, je vzdělání a přístup ke vzdělání. No a třetím důležitým faktorem je dostupnost bydlení."

Podle analytičky Charity Martiny Veverkové má na chudobu mladých největší vliv to, že si jejich rodina nemohla koupit to, co potřebovala. Druhým faktorem je zkušenost se ztrátou bydlení a nuceným stěhováním v dětství. Svou roli hraje i vzdělání.

V porovnání s Evropskou unií si Česká republika vede dobře, nicméně i tak je chudoba značný problém, řekl autor průzkumu Martin Kratochvíl:

"Ten problém je velký v České republice, ale pořád v rámci celé Evropské unie jsme na tom velmi dobře. Je to jedna z nejnižších úrovní příjmové chudoby, ale to neznamená, že by ten problém neexistoval nebo by byl o to menší."

Rodina, práce, vzdělání

Lukáš Curylo, foto: Martina Schneibergová
Podle ředitele Charity ČR Lukáše Curyla je pro řešení situace podstatné dostupné sociální bydlení a také zvyšování minimální mzdy, za kterou mladí ohrožení chudobou často pracují. Curylo nabízí možnosti řešení:

"Zaprvé si najít dobrou práci, tak aby měl za to dobrou mzdu. Pokud možno jestli nemá vzdělání, tak snažit se doplnit si vzdělání, ať už maturitu nebo třeba vysokoškolský titul, aby měl větší prostor pro získání práce. Třetí věc je mít dobré vztahy v rodině, popřípadě mít i dobrého partnera a se kterým mít trvalý vztah. Prokázalo se, že dobrá rodina je největší prevencí právě chudoby,"řekl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.