Platy (průměrné) v Česku opět podstatně vzrostly

Foto: Evropská komise

Průměrná mzda oproti loňskému roku vzrostla ve druhém čtvrtletí téměř o tisíc pět set korun a činí téměř 21 500 korun. Na druhou stranu ani na průměr nedosáhne asi 60 procent zaměstnanců. A to se nelíbí odborům. Podle odborníků ale diferenciace v platech bude pokračovat. Odborníci také uvádějí, že růst platů je přiměřený. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Foto: Evropská komise
Podle ekonomů stojí za relativně vysokým růstem platů hospodářská konjunktura a s ní spojený nedostatek lidí. Projevuje se to zejména u řemeslníků, různých dělnických a technických profesí. Například v obchodech šly v tomto roce mzdy nahoru nejrychleji ze všech oborů, skoro o deset procent. Přesto zaměstnanci obchodů zdaleka nedosahují ani na průměrnou mzdu. A podobně je tomu i v mnoha výrobních oborech. Odborníci v této souvislosti připouštějí, že sociální rozdíly mezi nejlépe a nejhůře placenými zaměstnanci se v Česku rok od roku zvyšují. Stejný názor má i Jan Červenka z Centra pro výzkum veřejného mínění.

"Je zcela pochopitelné, že míra diferenciace narůstá. Je nepochybné, že tato diferenciace se nějakým způsobem projevuje i v postojích veřejnosti, ve spokojenosti s příjmy, ve spokojenosti s životní úrovní."

Odboráři proto chystají zaměstnavatelům údajně horký podzim. Někteří odboroví předáci se už nechali slyšet, že firmy se musí připravit na tvrdá podzimní vyjednávání o nových kolektivních smlouvách. Jednání prý letos budou tvrdší než jindy. Odboráři také tvrdí, že většině zaměstnanců příliš nepomůže ani daňová reforma, že sociální nůžky se budou dál rozevírat. Například Jiří Schlanger, předseda zdravotnických odborů říká, že dopad na platy bude negativní a že to budou chtít kompenzovat od zaměstnavatelů. Podle Jana Červenky je zatím třeba s hodnocením vyčkat.

"Důsledky reformy nebo těch jednotlivých opatření, která jsou zahrnuta v tzv. batohu, se ukáží až s odstupem času a je otázka, jestli lidé tu změnu nějak výrazně zaznamenají a jakým způsobem pak budou tu reformu hodnotit."

Odborníci také upozorňují, že prohlubovat se bude rozdíl mezi platy v soukromé a státní sféře. Příští rok mají státní zaměstnanci dostat přidáno pouze 1,5 procenta. Jak připomíná ředitel odboru statistiky trhu práce Českého statistického úřadu Dalibor Holý, tento trend je patrný už nějakou dobu.

"V poslední době v nepodnikatelské sféře, to znamená ve státních, municipálních organizacích rostou platy pomaleji než v podnikatelské sféře. Zdá se, že tento trend bude pokračovat."

Tradičně velké jsou i regionální rozdíly v platech. Ty jsou třeba v Praze v průměru o pět tisíc korun vyšší než jinde v Česku. Jan Červenka v tom nevidí nic zvláštního.

"Je tady mnohem vyšší podíl vysokoškoláků, je tady relativně vysoký podíl pracujících v takříkajíc lukrativních oborech, jako je třeba finanční sektor."

Praha
V Praze mají většinou sídla centrální instituce, nadnárodní či zahraniční firmy, je zde řada firem spojených s informačními technologiemi, kde bývají platy vysoce nadprůměrné. Dalibor Holý z Českého statistického úřadu ještě dodává, že na pražskou úroveň už se platově tlačí střední Čechy. Může to být tím, že některé podniky se z Prahy odstěhovaly.

"Pražská aglomerace už fakticky překročila administrativní hranice Prahy. Praha se svým okolím to je jakýsi stát ve státě."

Odborníci ale zároveň dodávají, že vysoký plat není zadarmo. Kdo chce uspět v hlavním městě, musí splňovat řadu podmínek. Musí mít vysokou školu a nějakou odbornou stáž v zahraničí, musí velmi dobře ovládat dva jazyky, nehledět na čas a nepožadovat volné dny, nečerpat dovolenou v jednom kuse, slušně se oblékat. Zároveň je třeba vědět, že zahraniční firmy i centrální instituce uvažují ekonomicky a zvyšují platy jen o tolik, aby jim neodcházeli nejkvalifikovanější lidi. Také celostátní růst mezd je sice nejvyšší za poslední tři roky, jeho tempo ale podle ekonomů nepřekračuje možnosti ekonomiky. Rovněž Dalibor Holý z Českého statistického úřadu soudí, že tempo růstu platů ekonomiku neohrožuje.

"Podle všech souvislostí, které sledujeme, je ten vývoj zdravý."

Česká národní banka ale přesto ve čtvrtek zareagovala na růst mezd mírným zvýšením úrokových sazeb. Pro jistotu.