Počet narkomanů v Česku klesá

Situace na české drogové scéně se zlepšuje, vyplývá to ze závěrů výroční zprávy Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik, která hodnotí vývoj v oblasti drog v České republice víceméně kladně. Podle něj je to jedním z důkazů, že česká protidrogová politika je správná. Více Jaromír Marek.

Ze zprávy vyplývá, že počet uživatelů drog v Česku se nezvyšuje. V případě tvrdých drog naopak klesá. Podle místopředsedy vlády Petra Mareše, který je ve vládě za protidrogovou strategii zodpovědný, je to výsledek protidrogové politiky postavená více na prevenci než na represi. Přitom česká legislativa týkající se látek používaných na výrobu drog je dokonce přísnější než v zemích EU.

"Naše koncepce je svými výsledky nejen srovnatelná s výsledky protidrogových politik zemí EU, ale v některých ohledech je i úspěšnější. Užívání heroinu a pervitinu se stabilizovalo, přitom např. počet uživatelů heroinu klesá. Navíc uživatelé těchto drog stárnou, což svědčí o snížení přílivu nových uživatelů. Dále se nesnižuje věk, kdy dochází k prvnímu kontaktu s drogou, to je rovněž pozitivní. Na druhé straně ale narůstá experimentální a rekreační využívání konopných drog a extáze narůstá."

Ze zveřejněných čísel vyplývá, že například počet lidí závislých na tvrdých drogách jako je heroin a pervitin, klesl za posledních pět let z 15 000 na 12 000. Podle Jiřího Richtera, předsedy Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí, to svědčí o tom, že systém prevence skutečně funguje.

"Jedním z významných čísel, které považujeme za zcela klíčové, je to, že oproti evropským státům, jsme v kontaktu se 60 -70 procent problémových uživatelů drog, což je unikát. Svědčí to o tom, že zde existuje dobře postavená síť s dobrými službami."

Nová protidrogová strategie by však měla být rozšířena na další oblast. Více ředitel sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové problematiky Josef Radimecký.

"Především zaznívá potřeba začlenit problém alkoholu a cigaret do národní protidrogové politiky. Jejich konzumace představuje pro společnost mnohem větší riziko a má mnohem oproti užívání ilegálních drog negativnější dopad."

V současné době vzniká nová koncepce protidrogové politiky, která je už dnes důvodem ke střetům i uvnitř vládní koalice. Zatímco Unie svobody chce klást důraz na prevenci a v rámci Novely trestního kodexu požaduje např. kategorizaci drog podle zdravotní a společenské nebezpečnosti, lidovci volají po tvrdé represi.