Pochováním basy končí období Masopustu

Foto: Luděk Brhel

Končí období Masopustu, období zábav, dobrého jídla a masopustních průvodů. Termín posledního dne Masopustu se určuje podle Velikonoc, do kterých zbývá 47 dnů. K Masopustu patří plesy, pečení koblih a někde i maškarní průvod.

Typickými maskami byli mluvčí průvodu 'strakatý', dále rasové, turci, kominíci, kobyla, medvěd, slaměný, žid, bába s nůší. Na závěr obchůzky byla kobyla poražena, medvěd zastřelen a basa pochována. Masky jsou zvyk stále živý, mění se a reagují na současné dění.

Na basu si do Velikonoc nikdo nezahraje

Nejstarší záznamy o masopustních maskách se našly dokonce z 6. století. Zásluhu na tom, že průvody masek opět ožily, mají v 19. století nadšenci, kteří v tom viděli posilování českého vlastnectví.

Poslední masopustní den, úterý před Popeleční středou, končíval pochováním basy. Ať už skutečná nebo jako figurína se vynesla ven a pohřbila na znamení, že si na ni v následujících týdnech nikdo nezahraje. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě. Čas veselí skončil a do Velikonoc nastalo období půstu.